W ISTOCIE, ODBITKA, 11 czerwca - 30 września 2013

W tworzeniu duplikatów przy użyciu formy, zawarte jest pierwotne i naturalne działanie człowieka. Odcisk-odbicie wizualizuje nie tylko to, co materialne i przemijalne. Bezpośredni kontakt matrycy z danym tworzywem i efekty, jakie dzięki niemu powstają, mają w sobie pewien mistycyzm odkrywania sensu tworzenia. Unikatowe wizerunki stojące na granicy świata wewnętrznego i zewnętrznego ich twórcy, zatrzymują i utrwalają elementy świadomości.Eksperyment twórczy pokazany na wystawie to zwrot ku kolektywnemu znaczeniu obrazu.
Wzorując się na dawnych ilustracjach przywołuję przeszłość i przypominam o mistycznej funkcji wizerunków. Przetransponowanie elementów dawnych we własnych tworach, to próba określenia siebie w kontekście tradycji i teraźniejszości. Jest to osobisty rytuał ożywienia i nadania zastępczej obecności obrazom. Jest to także pochylenie się nad obecnie pomijaną i zazwyczaj ignorowaną w zalewie obrazowej informacji, prawdziwą istotą wizerunków.
 
Joanna Sitarek-Pigułowska grafik, artystka i rzemieślniczka intermedialna, absolwentka Grafiki na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie oraz Fundacji Atelier Foksal. Działa przede wszystkim w polu eksperymentalnej grafiki warsztatowej - łącząc techniki, obrazy, materiały i formy. Zafascynowana ilustracją oraz niebanalnym podejściem do projektowania graficznego i wzornictwa. Zajmują ją zagadnienia na styku sztuki, antropologii, filozofii i semiologii, w szczególności ślady, jakie pozostawia po sobie jednostka w zbiorowej nie/świadomości.

 

  • 1.
  • 10
  • 11