WHEN THE COLD REACHES THE HEART, 17 czerwca - 17 września 2011

WHEN THE COLD REACHES THE HEARTjest drugą indywidualną wystawą Alexandra Krone’a. Arysta pokazuje nowe prace, dla których inspiracją był miesięczny pobyt w oddalonym od świata Upernavik na Grenlandii. W tych pracach artysta bada fizyczną obecność zimy arktycznej w związku z emocjonalnymi reakcjami ciała.
Prace pokazują zainteresowanie Alexandra Krone’a odnajdywaniem relacji pomiędzy fizycznością i emocjonalnością. Artysta kontynuuje badanie zwierzęcej natury istoty ludzkiej pokazując wyobrażenia przemocy i fizycznej aktywności.
 
Alexander Krone jest duńskim artystą. Mieszka i pracuje w Amsterdamie (Holandia). W 2009 roku ukończył Gerrit Rietveld Akademie w Amsterdamie. W 2010 roku odbył kilka pobytów rezydencjalnych i brał udział w międzynarodowych wystawach. W lecie 2010 roku artysta uczestniczył w programie artist-in-residence realizowanym przez Fundację Atelier w Warszawie. Wynikiem pobytu artysty w Warszawie jest obecna wystawa. Wystawa w Galerii Fundacji Atelier była pierwszą w Polsce prezentacją twórczości Alexandra Krone’a.
 
  • wtcrth2web_jpg
  • wtcrthdrawingcornerweb
  • wtcrthfather2web