FACECI TO DZIECI, 6 lutego - 19 marca 2011

Prowadzone przez kilka ostatnich lat Badania nad miłością były różnorodnymi działaniami w przestrzeni otwartej. Kontekst ten w naturalny sposób determinował skupienie uwagi na powszechnych aspektach zjawiska.
Propozycja skonstruowania wystawy/pracy w zamkniętej przestrzeni galerii zmusiła mnie do zmiany kierunku poszukiwań. Nawet całkowicie neutralne wnętrze nie jest dostępne dla wszystkich i z tego powodu, choć również poprzez zmniejszenie dystansu przestrzennego, pozwala na większą intymność relacji lub nawet ją wymusza. Dlatego realizowana praca ma tym razem osobisty charakter, stanowiąc próbę ironicznej konfrontacji ze stereotypowymi aspektami własnej uczuciowości.

Jarek Lustych (ur.1961) – absolwent wydziału grafiki ASP w Warszawie. Miał 5 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 30 wystawach zbiorowych, sympozjach i międzynarodowych konkursach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Uprawia grafikę, tworzy instalacje związane z konkretnym miejscem. Jego prace znajdują się w zbiorach Les Jardins Artistique de Drulon we Francji i Fogg Art Museum w Stanach Zjednoczonych, oraz w innych kolekcjach w kraju i zagranicą. http://free.art.pl/lustych/

 

  • l1020842
  • l1020843
  • l1020847