W sierpniu zorganizowaliśmy wystawę Sandry Witkowskiej.

W DRODZE, od 30 lipca 2014

Kiedy wyruszam w podróż, znikam. Nikt nie wie gdzie jestem.
Punktem wyjścia mojej twórczości jest zarówno natura przełożona na kompozycje geometryczne, jak i wyobraźnia budująca specyficzne konstrukcje czy układy kształtów będące czasem zaskoczeniem dla mnie samej. Efemeryczność widzenia zostawia ślad, a przypadek staje się porządkiem. Uczucia, emocje które mi towarzyszą ulegają metamorfozie w świat linii, zmienionych proporcji, gdzie krzywe staje się proste i na odwrót, a kolor przestaje być lokalnym zabarwieniem przedmiotów. Wejście w świat sztuki otworzyło przede mną nie znane dotąd obszary. Obraz stał się pośrednikiem skłaniającym do pytania o sens świata, malowanie zmysłową przyjemnością. Jest on śladem metafizycznej nostalgii i duchowej wyprawy w inny wymiar. Pozwala doświadczać innego i znaleźć się gdzie indziej. Nie dlatego, że ofiaruje ucieczkę od rzeczywistości, lecz z powodu przybliżenia do tego, co nie jest nam dane, a czego pragniemy. Malowanie stało się siłą napędową mojego duchowego życia. Ten ruch to dynamika poznania. Może przybierać różne postacie, ale cel wewnętrzny pozostaje ten sam. Podążam za formą, kolorem, szukam nowych przestrzeni, tego czego nie da się wyrazić słowami. Jestem w drodze...
Sandra Witkowska

Sandra Witkowska (ur. 1962) - malarka, grafik, rysownik, pedagog. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Fundacji Atelier. Uczennica Ewy Dembe Kunkowskiej. Prezentowała swoje prace na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych: Wystawa końcoworoczna ASP w Poznaniu (2008), wystawa Globalne ocieplenie – Global Warming (2008), Poplenerowa wystawa studentów ASP w Miliczu (2009), Rysunek poza rysunkiem - Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi (2010), Podmiot , Sztuka – Terapia – Edukacja (2010), wystawa końcoworoczna studentów ASP w Poznaniu (2011), Dyplomy 2011- D 11 - MTP wystawa studentów UAP (2011), wystawa Pomiędzy - Galeria Stara Prochownia (2012), Galeria Projekt (2013).