zajecia plastyczne dzieci Warszawa

O naszej metodzie nauczania dzieci

WARSZTATY PLASTYCZNE (RYSUNEK, MALARSTWO, RZEŹBA, KOMPOZYCJA)

Program zajęć plastycznych w Fundacji Atelier jest całościowy i różnorodny. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do świadomego uczestnictwa w sztuce, zapoznanie z wybranymi terminami i technikami. Co tydzień proponujemy dzieciom inny temat zajęć w wybranej technice. W ciągu miesiąca odbywają się zajęcia z rysunku (przy sztalugach), malarstwa (przy sztalugach), rzeźby w glinie i kompozycji - projektowania. Wykorzystujemy różnorodne techniki: rysunek ołówkiem, węglem, kredką i tuszem oraz frottage i monotypię malowanie gwaszem, akwarelami, temperami collage (z użyciem kolorowych papierów, gazet, fragmentów opakowań i materiałów) elementy grafiki (linoryt, gipsoryt) rzeźbę w glinie, papier-mache działania w przestrzeni, instalacje organizujemy też letnie plenery i wystawy. Zajęcia w małych grupach prowadzą artyści-pedagodzy. Z każdym dzieckiem rozmawiają indywidualnie dostosowując naukę do wieku, potrzeb i umiejętności każdego dziecka. Zapewniamy dzieciom przyjazną, twórczą atmosferą i wszystkie materiały plastyczne oraz narzędzia.
TERMINY ZAJĘĆ:

ŚRODA 16:00 - 18:00 (7-12 lat), Joanna Dominiak

PIĄTEK 15:30 – 17:30 (8-12 lat), Joanna Dominiak

SOBOTA 9:30 - 11:00 (3,5-5 lat) Monika Sakowicz, (6-8 lat) Magda Kotara, (9-11 lat) Remi Urant
               11:00 - 13:00 (4-6 lat) Monika Sakowicz, (7-8 lat) Magda Kotara, (9-11 lat) Anetta Płotnicka, (11-13 lat) Marcin Skorupski
               13:00 - 15:00 (5–7 lat) Monika Sakowicz, (8-12 lat) Anetta Płotnicka

NIEDZIELA 11:00 - 13:00 warsztaty plastyczne (4-6 lat) Monika Sakowicz, (7-12 lat) Joanna Dominiak
                    13:00 - 15:00 warsztaty plastyczne w języku angielskim (6-8 lat), (9-12) Monika Sakowicz

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA MALUSZKÓW Z RODZICAMI

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 2,5 – 3,5 latka z opiekunem (mama, tata, babcia) prowadzone w prawdziwej pracowni plastycznej są okazją do poznania nowych środków autoekspresji oraz rozwijania zdolności plastycznych. Motywują do podejmowania wyzwań i pomagają w wyrabianiu wrażliwości i samodzielności. Uczą pracy w grupie rówieśniczej, wzbogacają doświadczenia społeczne. Od strony plastycznej wykorzystujemy szeroki zakres technik plastycznych – glina, plastelina, kolage, farby, kredki-dostosowany do wieku i możliwości dziecka. Zajęcia wzbogacone są o elementy muzyczne oraz gry i zabawy. Opiekunowie mają możliwość rozwijania własnej aktywności plastycznej -  „mama, która zawsze chciała malować“ lub „taty-rzeźbiarza“. Proponujemy uczestnictwo w zajęciach razem z dzieckiem bądź samodzielną pracę w różnorodnych technikach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w małych grupach. 
TERMIN ZAJĘĆ: 
SOBOTA 9:30 – 11:00 (2,5-3,5 latka), Aneta Płotnicka

NIEDZIELA 10:00 - 11:30 (2,5 - 3,5 latka), Anna Piotrowska

 

ANIMACJA POKLATKOWA

Celem warsztatów animacji poklatkowej jest nauczenie uczniów samodzielnego tworzenia filmów animowanych. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą umieli samodzielnie wykonać film bez użycia specjalistycznych i skomplikowanych narzędzi. Klasyczna animacja poklatkowa jest wykonywana ręcznie. Do jej tworzenia wykorzystuje się różnorodne techniki jak: animacja plasteliny, wycinanka, rysunek, piksilacja (animacja aktora), lalka i wiele innych. W animacjach poklatkowych wykorzystuje się różnorodne materiały: zdjęcia, mapy, ilustracje, łączy się je z własnymi rysunkami, a nawet z rzeczywistymi przedmiotami. W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się także podstaw budowania każdego rodzaju filmów: pisania scenariusza, tworzenia fabuły, budowania postaci i ich wizerunków, planowania scenografii, ruchu postaci i przedmiotów, rysowania storyboardów, budowania atmosfery filmu dźwiękiem i obrazem. 
TERMIN ZAJĘĆ:

WTOREK 15:30 - 17:30 (8-12 lat), Krzysztof Szafraniec
PIĄTEK 15:30-17:30 (8-12 lat), Krzysztof Szafraniec

DODATKOWE TERMINY DO UZGODNIENIA

  • L1100626
  • L1180948
  • L1210606

 

 EKODIZAJN

Celem zajęć jest kształtowanie w dzieciach twórczego i ekologicznego myślenia o otaczającym świecie. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności projektowe. Specjalnie przygotowane ekologiczne zadania pobudzają dziecięcą wyobraźnię do bacznej obserwacji otoczenia i jego kreatywnego przekształcania/ulepszania. Zajęcia uwrażliwiają na formy, faktury, kolory, światło i przestrzeń, rozwijają umiejętności manualne oraz kształtują umiejętności wyrażania myśli i emocji. Z materiałów recyklingowych i materiałów plastycznych uczestnicy tworzą projekty przedmiotów użytkowych, dekoracyjnych, rzeźb, obrazów, instalacje do domu i ogrodu. Przekazujemy dzieciom wiedzę z zakresu sztuki, wzornictwa, architektury, historii sztuki i historii designu. Zajęcia są skierowane do dzieci w wieku 6 - 12 lat.

TERMIN ZAJĘĆ:
NIEDZIELA 11:00-13:00
(8-12 lat) Katarzyna Hołod

 

WARSZTATY PLASTYCZNE in English

Zajęcia plastyczne prowadzone w języku angielskim. Do grupy mogą się zapisać zarówno dzieci, które mówią po angielsku płynnie, jak również te, które dopiero się uczą. W trakcie realizowania tematów plastycznych uczymy się nowych słów, powtarzamy zwroty. Dzieci również mają możliwość rozmawiania z kolegami i koleżankami z innych krajów. Dzieci realizują wszystkie techniki przewidziane na zajęciach ogólno-plastycznych, czyli rysunek, malarstwo, kompozycję i rzeźbę w glinie. Dodatkowo dzieci realizują więcej tematów z projektowania:  uczą się rozpoznać style w projektowaniu brył i instalacji, poznają słynne budowle i ich właściwości, uczą się zasad komponowania obrazu oraz tworzenia rytmów i dynamiki przestrzennej. Z prostych materiałów – kolorowych papierów i kartonów, kredek oraz farb tworzą nowe formy, szukają ciekawych środków wyrazu dla elementów pojawiających się w życiu codziennym – postaci, zwierząt, owadów, budynków, maszyn. Uczą się patrzeć w sposób twórczy na otaczającą ją rzeczywistość i swoje obserwacje przekładać na język plastyczny. Zajęcia dla dzieci w wieku 6-8, 9-12 lat.

TERMIN ZAJĘĆ:
NIEDZIELA 13:00-15:00
(6-8) (9-12 lat) Monika Sakowicz

 

MODA & DESIGN

Zajęcia Młody Projektant Mody skierowane są dla najmłodszych fascynatów tej dziedziny. Rozwijają umiejętności manualne i plastyczne. Uczestnicy bawią się modą poznając podstawowe zagadnienia projektowania. Wykonują szkice pierwszych kolekcji i na manekinach upinają pierwsze pomysły, fantazyjne nakrycia głów i maski. Warsztaty maja na celu rozwój umiejętności plastycznych: rysunek,malarstwo, rzeźba poprzez "modną tematykę". Przygotowują także do dalszego zajmowania się designem. Zapraszamy dzieci w wieku 5-8, 9-12 lat.

TERMIN ZAJĘĆ:

SOBOTA 9:30-11:00 (7-11 lat) Anetta Płotnicka

 

 

HISTORIA SZTUKI W "MAŁYM OKU" CZYLI ĆWICZENIA Z WIDZENIA

Program przeznaczony jest dla najmłodszych i ma na celu przygotowanie dzieci poprzez działania plastyczne do kontaktu ze sztuką. Tematami naszych spotkań są obiekty z historii sztuki i literatura. Poznajemy podstawowe pojęcia z zakresu szeroko pojmowanego ,,obrazu’’ – również obrazu, który rodzi się w naszej wyobraźni, gdy słuchamy np. wiersza. Każdego dnia, doświadczamy takich zjawisk jak horyzont, perspektywa, kontrast czy kolor. Są to podstawowe pojęcia do rozumienia sztuki, a które rozpoznane i nazwane przez dzieci na zajęciach, stają się w ich rękach narzędziem do budowy własnego rysunku, obrazu lub rzeźby. Spotkania nasze uczą skupienia, umiejętności obserwacji i uwagi na otaczającą nas rzeczywistość. Dzieci komentują prace swoje i innych uczą się refleksji, swobodnego poruszania się w "języku sztuki’’ i autoprezentacji.
TERMIN ZAJĘĆ:
NIEDZIELA 12:00-14:00
(6 - 12 lat)  Katarzyna Jarnuszkiewicz

 

SMART FILMING

Zajęcia "Smart filming" to autorski projekt poświęcony nauce tajników warsztatu filmowego i kreatywnego korzystania z urządzeń mobilnych. Podczas zajęć smartphony zamienią się w narzędzia do kreowania filmów. Program skomponowano w taki sposób, aby dzieci mogły zapoznać się z podstawowymi technikami filmowania, tworzenia scenariusza i planowania produkcji. Jedynym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie smartphona oraz chęci do działania. Projekt obejmuje wykorzystanie wyłącznie darmowych aplikacji takich jak np. Youtube Editor, Wikispaces Classroom.
TERMIN ZAJĘĆ:
NIEDZIELA 13:00-15:00
(8 - 12 lat) Joanna Dominiak

 

WARSZTATY TEATRALNE

Tworzenie teatru przez dzieci pobudza rozwój emocjonalny, wyobraźnię, pozwala poznawać siebie, rozwija umiejętność wywoływania emocji, radzenia sobie z nimi, wiarę w siebie, uczy współpracy z rówieśnikami i otoczeniem. To odkrywanie innego świata, jego wymyślanie i twórcze przekształcanie. Zajęcia teatralne uczą sztuki improwizacji, krytycznego myślenia, formułowania jasnych wypowiedzi, komunikacji nie tylko za pomocą słów, ale także ruchu ciała, gestów i mimiki. Zajęcia poszerzają również wiedzę o literaturze. Zajęcia dla dzieci od 6 lat.
TERMIN ZAJĘĆ:
NIEDZIELA 13:00-15:00
Ewa Szczepańska

 

SZACHY DLA DZIECI

Nauka gry w szachy wspomaga naturalny rozwój dziecka - uczy logicznego i abstrakcyjnego myślenia, rozwija sprawność intelektualną, zwiększa aktywność umysłową i pomaga osiągnąć tak potrzebne w szkole skupienie. Gra w szachy kształtuje charakter, uczy cierpliwości, opanowania, odpowiedzialności za swoje decyzje oraz pokory - nie każdą partię można wygrać. Dziecko grające w szachy umie lepiej sobie poradzić ze stresem związanym z rywalizacją wśród rówieśników, umie planować, godnie wygrywać jak również wyciągać wnioski z porażek. To dobre ćwiczenie, dzięki któremu w przyszłości dziecko lepiej będzie radziło sobie z rozwiązywaniem problemów życiowych. Szachy są nie tylko wyrafinowaną rozrywką intelektualną, ale inwestycją w rozwój umysłowy Państwa dzieci. Zajęcia w Atelier Foksal są prowadzone od podstaw - dziecko nauczy się zasad, by później grać innymi uczestnikami zajęć oraz wspólnie rozwiązywać problemy szachowe. Zapraszamy dzieci w wieku od 7 lat.
TERMIN ZAJĘĆ:
SOBOTA 9:30 - 11:00 (od 7 lat) M. Dubiel