Marek Stępień (ur.1957) – ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i wydział grafiki na ASP w Warszawie (dyplom 1986).

Uprawia twórczość plastyczną i pisze teksty o sztuce, brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Prowadził działalność dydaktyczną na ASP w Warszawie i w Wyższej Szkole Sztuk Stosowanych w Poznaniu (Schola Posnaniensis), a także w kilku szkołach średnich. Od 1996 roku prowadzi zajęcia z rysunku i uczy historii sztuki w Atelier.