Marta Kawecka malarka, animatorka, projektantka animacji i wizualizacji do muzyki.

 

W 2014 roku obroniła dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem prof. Jerzego Bonińskiego. Za dyplom otrzymała wyróżnienie rektorskie oraz Nagrodę Ewy Tomaszewskiej. Aneks do dyplomu zrealizowała na Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej, na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Promotorem aneksu była dr hab. Barbara Okoń-Makowska. W 2008 roku ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. W 2015 roku została laureatką konkursu Art Inn – Odmalowane. W 2016 roku otrzymała stypendium artystyczne m.st. Warszawy. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, a także działaniami z pogranicza sztuk - animacją, wizualizacjami do muzyki oraz instalacjami wizualno-dźwiękowymi. Autorka 4 wystaw indywidualnych. Brała także udział w licznych wystawach zbiorowych, festiwalach, działaniach interdyscyplinarnych w kraju i zagranicą (m.in. w Berlinie, Hagen, Nowym Jorku). www.martakawecka.pl