Rozszerzone zagadnienia z programu InDesign (20 godzin): 

Elementy strony i wzorce: ustawienia linii bazowych tekstu, sekcje w dokumencie, wzorce i przeformatowania dokumentów

Długie dokumenty: spisy treści, indeksy, książka

Tekst i typografia rozszerzenie: precyzyjne formatowanie znaków, funkcje czcionek OpenType, automatyczne wypunktowanie i numeracja, style zagnieżdżone, przypisy, tekst na ścieżkach, zamiana tekstu na krzywe, odsyłacze, hyperlink, teksty warunkowy – Conditional Text

Elementy graficzne i inne obiekty: importowane pliki – zalety i wady formatów,  współpraca z innymi programami Adobe, grafiki zakotwiczone w ramkach tekstowych, efekty do obiektów, opcje elementów interaktywnych, style obiektów

Tabele: tabele złożone, style komórek i tabeli

Funkcje wyszukiwania i zamiany: wyszukiwanie obiektów, wyszukiwania wg. wzorca – GREP i Glyph

Skrypty: dodawanie, wymagania programowe, etykiety, język, konsolidacja danych zewnętrznych

Przygotowanie do druku: przygotowanie plików postscriptowych, eksport do formatu EPS, sprawdzanie plików PDF i możliwości poprawek w Adobe Acrobat Professional

Kolor: CMYK, dodatkowe i farby specjalne, Ink Manager, symulacja wyglądu druku – Proof Setup

Dokumenty interaktywne: umieszczanie elementów interaktywnych – wideo, dźwięki oraz pliki Flash, tworzenie przycisków, hyperlinków, zakładek, ustawianie przejść pomiędzy stronami, eksport stron do programu Dreamweaver, interaktywnego pliku PDF, formatu Flash, formatu ePub (XHTML, DTBook)