Współpraca z urzędami pracy z województwa mazowieckiego

Fundacja Atelier stale współpracuje z urzędami pracy z województwa mazowieckiego w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oznacza to, że osoby ubiegające się o dofinansowanie z urzędu pracy na zdobycie dodatkowych kwalifikacji mogą wybierać kursy z oferty Fundacji. Przygotowujemy program kursu dostosowany do potrzeb osoby ubiegającej się o zdobycie funduszy oraz odpowiednią część wniosku do urzędu. Dajemy możliwość wybrania kilku kursów w ramach jednego wniosku, gdzie poszczególne kursy odbywają się jeden po drugim. Pomagamy dobrać te kursy, który najlepiej będą odpowiadać potrzebom przyszłych kursantów. Wszystkie kursy znajdujące się w ofercie Fundacji Atelier są dostępne w ramach dofinansowywania przez urzędy pracy.

Kursy komputerowe Fundacji Atelier są wpisane do Katalogu Szkoleń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Fundacja Atelier posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00012/2004.