Na zajęciach z grafiki warsztatowej uczymy technik drzeworytu, linorytu, suchej igły i miedziorytu. W programie zajęć w Fundacji Atelier jest nauka tworzenia matryc graficznych i uzyskiwania odbitek, omówienie podstawowych zasad projektowania i typografii, zapoznanie z najwybitniejszymi osiągnięciami twórców dawnych i współczesnych. Zapewniamy materiały i narzędzia oraz prasę graficzną.

TERMINY ZAJĘĆ

ŚRODA   17:30-20:30

  • 01_L1210447
  • 02_L1220885
  • 03_L1220886