Jan Garstka - absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Projektowania Produktu na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się badaniem korespondencji nauki i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem społecznego oddziaływania działalności naukowej i projektowej. Związany z dziedziną neuroestetyki. Jako przewodniczący Samorządu Studentów ASP w Warszawie uczestniczy w ogólnopolskich zjazdach przedstawicieli uczelni artystycznych, organizuje koncerty, wystawy, wydarzenia artystyczne, warsztaty i szkolenia. Aktywnie zaangażowany w zmiany regulacji prawnych w poprawie jakości kształcenia. Współpracuje z innymi młodymi projektantami w Spółdzielni Projektantów TAKŁADNIE, której jest założycielem. Zajmuje się drukiem 3D oraz projektowaniem specjalistycznym dla laboratoriów z wykorzystaniem nowych osiągnięć prototypowania.