Teresa Starzec (ur. 1952) – uprawia malarstwo i drzeworyt. Absolwentka ASP w Krakowie (malarstwo i grafika warsztatowa) i studium pedagogicznego.

Miała 23 wystawy indywidualne, uczestniczyła w 55 wystawach zbiorowych. Jej prace znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, British Museum w Londynie, Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie i w innych kolekcjach w kraju i zagranicą. Jest dyrektorem Fundacji Atelier, tworzyła programy edukacji twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych. www.teresastarzec.pl