Atelier dla ucznia – II edycja!

W 2023 roku po raz drugi otrzymaliśmy z Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy dofinansowanie projektu „Atelier dla ucznia”. Tym samym w kwietniu 2023 roku uruchamiamy drugą edycję projektu – bezpłatne warsztaty dla śródmiejskich szkół podstawowych i średnich. Tak jak w 2022 roku nauczyciele i rodzice mogą wybrać zajęcia, w których uczniowie wezmą udział. Do wyboru są: animacja poklatkowa, MinecraftEdu, druk3D, design (malarstwo, rzeźba, collage), performance.

Od kwietnia do czerwca 2023 roku zorganizowaliśmy 10 warsztatów, a następnie od września do grudnia zorganizujemy kolejne 10 warsztatów. Łącznie zorganizujemy 20 warsztatów. Każdy z nich trwa 3 godziny zegarowe. Śródmiejskie szkoły podstawowe i średnie serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach w Fundacji Atelier. Udział w zajęciach jest bezpłatny dla uczestników.

Zajęcia organizujemy:

wrzesień / październik / listopad / grudzień

9:00 – 12:00 lub 10:00-13:00: animacja poklatkowa, druk 3D, design, performance

9:00-12:00: animacja poklatkowa, Minecraft, design, performance

9:00-12:00: animacja poklatkowa, druk 3D, design, performanceMinecraftEdu

Rezerwacja zajęć: fundacja@atelier.org.pl lub 502 585 061

Zapraszamy do wspólnej twórczej pracy!

Atelier dla ucznia (realizacja do 31 grudnia 2022 r.)

Fundacja Atelier zaprasza nauczycieli śródmiejskich szkół do współpracy – zapraszamy Państwa uczniów do udziału w nieodpłatnych warsztatach plastycznych i komputerowych.

Fundacja Atelier do grudnia 2022 roku zorganizuje 20 nieodpłatnych warsztatów dla uczniów klas podstawowych i średnich. Każdy warsztat trwa trzy godziny. Zajęcia odbywają się w pracowniach Fundacji Atelier przy ulicy Foksal 11 oraz, w miarę potrzeb w przestrzeni miejskiej Śródmieścia.  

Celem projektu jest podniesienie umiejętności projektowych i komputerowych wśród warszawskich uczniów oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami a organizacją pozarządową działającą w sferze edukacji artystycznej.

W ramach projektu organizujemy warsztaty animacji poklatkowej, animacji komputerowej (w Photoshopie), modelowania i druku 3D, designu eksperymentalnego, ekodesignu, Minecrafta i performance. Tematy warsztatów możemy dostosować do potrzeb uczniów i programu szkolnego.

Każda klasa jest podzielona na trzy małe grupy, dzięki czemu uczniowie mogą uczestniczyć w trzech różnych warsztatach. Każdy warsztat dla jednej grupy trwa godzinę.

Od września do grudnia zorganizujemy 10 warsztatów.

Zgłoszenia i informacje o projekcie: fundacja@atelier.org.pl lub 502 585 061

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU „ATELIER DLA UCZNIA”

Projekt „Atelier dla ucznia” został zrealizowany w terminie od kwietnia do grudnia 2022 roku.

Zrealizowaliśmy zakładane cele i osiągnęliśmy zakładane rezultaty.

REALIZACJA WARSZTATÓW

Zrealizowaliśmy dwadzieścia trzygodzinnych warsztatów. Każda grupa była podzielona na trzy mniejsze grupy i warsztaty były realizowane w trzech pracowniach równocześnie, a uczestnicy mieli możliwość spróbowania różnych technik projektowych i plastycznych.

Najczęściej wybierane warsztaty to animacja poklatkowa – na ten warsztat zdecydowały się wszystkie grupy biorące udział w projekcie. Każda grupa stworzyła własną historię. Rezultatem tych warsztatów jest 20 filmów zamieszczonych na koncie Fundacji Atelier na YouTubie. Jednak każdy film zawiera w sobie trzy różne animacje.

Drugim bardzo popularnym warsztatem były zajęcia z designu – tutaj uczestnicy najczęściej wybierali warsztat oparty na technikach malarskich. Jako organizatorzy widzimy ogromną potrzebę realizacji tego warsztatu zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych, gdzie język plastyczny jest podstawowym językiem wypowiedzi dziecka. Dzieci zresztą wykazywały ogromne zainteresowanie tym warsztatem. Dla wielu z nich była to pierwsza szansa na zajęcia  malarskie w prawdziwej pracowni plastycznej, korzystanie ze sztalug, mieszanie farb.

Głównym zadaniem dla dzieci było namalować plakat w oparciu o założenia tworzenia plakatu Henryka Tomaszewskiego, głównego inicjatora zjawiska znanego jako Polska Szkoła Plakatu.

Nawet dla nas, organizatorów było zaskoczeniem, że dzieci nie potrafią tworzyć barw. Przede wszystkim uczestnicy otrzymywali podstawowe kolory (niebieski, żółty, czerwony) oraz biel i czerń. Z tych kolorów mieli stworzyć pochodne, potrzebne im do ich projektu. W trakcie zajęć dzieci wymieniały się informacjami jak stworzyć dany kolor, ale także dzieci wymieniały się potrzebnymi im kolorami.

Dlaczego dzieci, które mają plastykę w szkole nie potrafią, a często nawet nie wiedzą w jaki sposób tworzyć barwy pochodne? To jedna z podstawowych umiejętności plastycznych. Widzimy przyczynę w tym, że szkoły nie oferują materiałów. Rodzice zaopatrują dzieci w potrzebne materiały plastyczne, a najpopularniejsze są farby plakatowe, które są w małych pojemniczkach. Dzieci używają gotowych kolorów, co powoduje, że nie nabywają podstawowych kompetencji plastycznych, nie mają szans zdobyć doświadczenia malowania, szukania kolorów, zależności między nimi, w efekcie wszystkie prace są podobne.

Dzieci przez cały okres swoich zajęć plastycznych nie korzystają z innych farb, a często plastyka jest aktywnością tylko w szkole. W stolicy kraju, gdzie dzieci znajdują się w dużo korzystniejszej sytuacji edukacyjnej niż w innych częściach Polski w tak podstawowej sferze jak plastyka i malowanie jest błąd, który w dużej mierze wpływa na jakość edukacji.

Plastyka jest podstawą branży kreatywnej i twórczego myślenia. To w tym obszarze dzieci nabywają kompetencji kreatywnych, uczą się wyrażać siebie, realizować swoje pomysły, uczą się otwartości i rozwiązywania problemów. Wszystko to składa się na kreatywność  – jedną z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy.

Z zajęć komputerowych uczestnicy mieli do wyboru druk 3D oraz Minecrafta w wersji edukacyjnej. W pierwszym przypadku uczestnicy uczyli się myślenia przestrzennego, w drugim pracy zespołowej, współpracy przy rozwiązywaniu zadań. Starsze grupy wybierały druk 3D, młodsze Minecrafta Edu. Projekty 3D zostały wydrukowane i przekazane uczestnikom.

Dodatkowo starsze grupy realizowały prace w technice kolażu, młodsze chętnie wybierały zajęcia malarskie. W dwóch przypadkach zostały zrealizowane zajęcia performance, podczas których dzieci dowiadywały się o twórczości Edwarda Krasińskiego, Alicji Bielawskiej, wykonywały ćwiczenia z obszaru plastyki i ruchu. 

Zrealizowaliśmy warsztaty w dwóch cyklach: 10 warsztatów odbyło się od 17 maja do 21 czerwca 2022 roku, a kolejne 10 warsztatów odbyło się od 20 października do 8 grudnia 2022.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

UCZESTNICY

W projekcie uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych (18 warsztatów) oraz dwie klasy licealne. W zależności od wieku uczestnicy otrzymywali zadania adekwatne do ich potrzeb.

W projekcie brały udział dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzięki zaproszeniu do udziału szkół z oddziałami integracyjnymi. Łącznie w projekcie wzięło udział ok. 400 osób.

ORGANIZATORZY

Zajęcia prowadziło ośmiu artystów współpracujących z Fundacją Atelier. Wszystkie warsztaty odbyły się w pracowaniach Fundacji Atelier.

PROMOCJA PROJEKTU

Do projektu został zaprojektowany plakat – baner przez Waldemara Umiastowskiego. Był grafiką na dyplomach oraz był zamieszczany w Internecie jako baner.

Informacja o realizacji projektu była przekazana bezpośrednio do szkół – mejling do listy śródmiejskich szkół. Jednocześnie Fundacja Atelier przekazywała informacje o projekcie w newsletterze Fundacji Atelier, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube). Rodzice otrzymali formularz zgody na udział w projekcie, gdzie była zawarta informacja o finansowaniu projektu ze środków Dzielnicy Śródmieście. Uczestnicy byli informowani o współfinansowaniu projektu ze środków Dzielnicy Śródmieście ustnie podczas warsztatów oraz przez przekazanie dyplomów, na których również znajdowała się ta informacja.

Promocja projektu odbywała się także w formie różnych form w mediach społecznościowych: postów ze zdjęciami z zajęć, filmów, relacji, rolek czy playlisty zamieszczonej na YouTubie.

Zazwyczaj zajęcia kończyły się pytaniem czy dzieci będą mogły jeszcze kiedyś wrócić na taki warsztat.

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Kategorie: Aktualności