KOMPOZYCJA / PROJEKTOWANIE

Zajęcia z kompozycji w Fundacji Atelier to nauka projektowania na płaszczyźnie i w przestrzeni. Uczniowie rozwijają umiejętności projektowania tworząc własne projekty przedmiotów, przestrzeni, ilustrują za pomocą środków plastycznych niematerialne zjawiska i pojęcia rozwijając myślenie abstrakcyjne oraz rozwijają umiejętności manuale związane z wykonywaniem makiet.

W toku nauki uczniowie uczą się jak właściwie stworzyć ciekawą dokumentację realizowanych zadań i tworzą własne portfolio pod opieką artysty prowadzącego zajęcia, który pomaga w wyborze prac i właściwym ich zakomponowaniu). 

Zajęcia są przeznaczone dla osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności projektowania, przygotowują się do egzaminów wstępnych na ASP w szczególności na kierunki: wzornictwo przemysłowe i architekturę wnętrz, na których umiejętności projektowe są szczególnie pożądane już na etapie egzaminu. Są także wysoko cenione na uczelniach zagranicznych, w Królestwie Niderlandów, Wielkiej Brytanii, Włoszech. W Polsce egzamin z kompozycji jest najtrudniejszą częścią egzaminu wstępnego na każdy wydział ASP.

Absolwenci Fundacji Atelier studiujący na uczelniach w Polsce i za granicą podkreślają, że zajęcia z kompozycji dały im rzetelne podstawy projektowe, dzięki którym w czasie studiów swobodnie realizowali twórcze projekty, znali zasady, dokonywali świadomych wyborów.

W Fundacji Atelier zajęcia projektowe realizujemy jako osobny przedmiot i rekomendujemy wszystkim uczniom zdającym na uczelnie artystyczne.

TERMINY ZAJĘĆ    

WTOREK 17:30 – 20:00 kompozycja, Julia Cybis
   
CZWARTEK 17:30 – 20:00 kompozycja, Urszula Gajczyk