KACPER ZIÓŁKOWSKI

Kacper Ziółkowski, portret mężczyzny en face

KACPER ZIÓŁKOWSKI

w latach 1991 – 1996 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach prof. Stefana Gierowskiego i prof. Jacka Dyrzyńskiego, gdzie w 1996 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem.

Od 1993 r. współpracował z prowadzoną przez Wiesława Łuczaja Galeria Aspekty w Warszawie, od 1996 r. z „Rotunda” w Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, a od 1998 r. stale współpracuje z Galerią Stefana Szydłowskiego. Jest malarzem, autorem rysunków, kolaży, instalacji. Pisał i publikował teksty krytyczne o sztuce (m.in. „Raster”, „Art & Business”). Miał 11 wystaw indywidualnych i brał udział w 25 wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w kolekcji polskiej sztuki współczesnej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i w zbiorach prywatnych. Od 1997 r. prowadzi zajęcia malarstwa w Atelier Foksal. Od 2000 r. jest wykładowca malarstwa na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2008 r. obronił pracę doktorską pt. „Przysposobienie obronne, czyli rozważania o rozbieżnościach pomiędzy wizerunkiem a jego znaczeniem”.