DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE

Działania prospołeczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu świadomości społecznej i promowaniu aktywnego obywatelstwa. Dlatego też z potrzeby promowania edukacji twórczej, Teresa Starzec i Andrzej Bielawski powołali do życia Fundację Atelier.

Od 1991 roku Fundacja Atelier inspiruje warszawiaków do twórczego działania i jednocześnie, przez organizację wydarzeń kulturalnych, wzbogaca warszawską społeczność.

Artyści Fundacji Atelier przekazują prace na aukcje charytatywne. Program „Sztuka w przestrzeni społecznej – Podaj dalej” jest przykładem inicjatywy, która angażuje artystów i młodzież w wspólne działanie. Celem jest promowanie odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi (NGO), instytucjami kultury, fundacjami, domami dziecka czy poradniami. Fundacja Atelier uczestniczy w realizacji programów edukacyjnych i profilaktycznych, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia wielu osób.

Szkolenie wolontariuszy i współpraca ze szkołami to kolejne pola zaangażowania Fundacji Atelier. Wspieramy budowanie społeczeństwa opartego na wzajemnym wsparciu i odpowiedzialności. Poprzez integrację różnorodnych środowisk i grup społecznych Fundacja Atelier mocno przyczynia się do budowania silnej, otwartej, empatycznej społeczności warszawskiej, która jest gotowa stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Działania prospołeczne Fundacji Atelier od 1991 roku

LATA 90. XX WIEKU

 • Od 1991: Szkolenie wolontariuszy i stażystów – studentów kierunków artystycznych i pedagogicznych, obecnie we współpracy z Instytutem im. Adama Mickiewicza;
 • Od 1991: współpraca z Fundacją Bene Vobis, realizującą autorskie projekty szkoleniowe, programy profilaktyczne dla młodzieży i program rozwoju społeczności lokalnej;
 • Od 1991: opieka artystyczna i pedagogiczna nad absolwentami Atelier;
 • Od 1991: systematyczne spotkania z artystami i koncerty;
 • Od 1992: współpraca z fundacjami i instytucjami charytatywnymi.
 • 1993: plenery malarskie w Drozdowie, którym towarzyszyła współpraca z lokalną społecznością Drozdowa i Łomży. Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Szkołą Podstawową w Drozdowie zorganizowaliśmy wystawy, koncerty, przedstawienia. Zaprojektowana przez uczniów scenografia zdobiła szkołę podstawową w Drozdowie.
 • Od 1993: stypendia dla najzdolniejszych uczniów Atelier Foksal;
 • Stypendia dla studentów Akademii Sztuk Pięknych (we współpracy z Fundacja Egit);
 • Od 1993: współpraca z I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym na ul. Bednarskiej w Warszawie;
 • Od 1993: systematyczne organizowanie wystawy uczniów i absolwentów Atelier Foksal;
 • Od 1996: współpraca z Poradnią Specjalistyczną Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii MOP;
 • Od 1996: współpraca z Domem Dziecka nr 11 w Warszawie – zajęcia plastyczne dla wychowanków Domu;
 • Od 1996: udział w audycjach, programach edukacyjno – twórczych, radiowych i telewizyjnych – promocja idei edukacji artystycznej i aktywnego udziału w kulturze;
 • Od 1996: regularne tworzenie grup integracyjnych z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
 • Od 1996: aukcje charytatywne na rzecz fundowania stypendiów dla najbardziej uzdolnionych uczniów w trudnej sytuacji finansowej i podopiecznych z Armenii, Czeczenii, byłej Jugosławii, Kazachstanu, SriLanki;
 • Od 1997: współpraca ze szkołami podstawowymi i średnimi przy tworzeniu kółek plastycznych (patrz: Osiągi);
 • Od 1998: warsztaty plastyczne we współpracy z Fundacją Laudera;
 • Od 1999: współpraca z kuratorami Centrum Sztuki Współczesnej „Zamek Ujazdowski”, Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” i Muzeum Narodowego w Warszawie przy organizowaniu zwiedzania wystaw dla uczniów Atelier.
 • Od 1999: plenery letnie w liczbie 12 w Drozdowie pod Warszawą są otwarte bezpłatnie dla dzieci mieszkających we wsi Służewo.

DZIAŁANIA FUNDACJI ATELIER PO 2000 ROKU

 • 2000: zorganizowanie bezpłatnego pleneru dla młodzieży w Jarosławiu;
 • 2000: współpraca z Fundacją „Świat dziecka” wykonanie wizerunków „Donga” wręczanych laureatom konkursu Dziecięcy Bestseller Roku;
 • 2001: organizacja koncertu bluesowego przy współpracy Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2001 i 2002: organizacja balu „Lata 20, lata 30” przy współpracy z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2002: zorganizowanie aukcji charytatywnej i wystawy prac dzieci Pt. „Pomóż dzieciom malować lato” w Mokotów Business Park.
 • Od 2003: spotkania filmowe, podczas których Tadeusz Sobolewski, krytyk i filmoznawca, prezentuje wybrane dzieła filmu polskiego i światowego. Projekcje otwarte są dla wszystkich zainteresowanych, bez opłat;
 • Od 2003: udział dzieci i pedagogów Atelier w programie „Dziecięca Stolica” realizowanym pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy;
 • Od 2003: udział w konkursach plastycznych polskich i międzynarodowych (patrz: Osiągi);
 • 2003: współpraca z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym przy zorganizowaniu warsztatu plastycznego w ramach programu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”;
 • 2003: współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym z Zespołem Turnera przy zorganizowaniu dwudniowego happeningu malarskiego pn. „Namaluj szafę swoich marzeń”;
 • 2004: przejęcie pod opiekę magazynu o sztuce „Sekcja”;
 • 2004: bezpłatny plener dla dzieci zorganizowany we współpracy z Telewizją Polską w Ustce;
 • Od 2004: zajęcia plastyczne dla młodzieży będącej pod opieką kuratora sądowego;
 • 2004: zajęcia plastyczne dla uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku;
 • Od 2005: program spotkań z artystami, kuratorami sztuki współczesnej i historykami sztuki „Sztuka w przestrzeni społecznej – Podaj Dalej”. Spotkania są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, bez opłat;
 • 2005: współpraca z Narodową Galerią Sztuki „Zachęta” przy organizowaniu Dnia Dziecka;
 • 2005: warsztaty dla dzieci we współpracy z Ambasadą Szwedzką w Warszawie w ramach programu „Czytam – Wiem – Tworzę”;
 • 2005: Udział w akcji „Przełam Przemoc” we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn;
 • 2005: Warsztaty dla nauczycieli plastyki, w ramach programu „Sztuka w przestrzeni społecznej – Podaj Dalej”;
 • 2006: współpraca z Liceum im. Zamoyskiego przy tworzeniu oprawy plastycznej do balu studniówkowego;
 • 3 czerwca 2006 – Fundacja Atelier organizuje i koordynuje Festiwal Sztuk na ulicy Foksal, imprezę uliczną służącą integracji społeczności ulicy Foksal i otwartą dla wszystkich mieszkańców Śródmieścia oraz Warszawiaków zainteresowanych sztuką i kulturą – współpraca ze środowiskiem lokalnym (patrz: Osiągi);
 • Od maja 2006: współpraca z projektem „Lego-Logos” – autorskim programem edukacji filozoficznej dla dzieci realizowanym przez Jarosława Marka Spychałę;
 • Fundacja Atelier systematycznie przeznacza na aukcje charytatywne prace ze swojej kolekcji wykonane przez dzieci, młodzież i artystów współpracujących z fundacją;
 • Lipiec 2006: udział uczestników pleneru w Dłużewie w akcji „Sprzątanie Doliny Świdra i Jego Dopływów” organizowanej przez pana Edwarda Nowosielskiego we współpracy z Harcerską Rowerową Strażą Pożarną w Ptakach;
 • Lipiec 2006: udział w plenerze malarskim w Dłużewie organizowanym co roku przez Fundację Atelier dzieci z lokalnej społeczności;
 • Grudzień 2006: (7 grudnia 2006 r.) zorganizowaliśmy warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr. 2 w Zielonce;
 • prace artystów Atelier Foksal przekazaliśmy na aukcję charytatywną zorganizowaną przez Fundację Psychoonkologii „Ogród Nadziei”, z której dochód zostanie przekazany na walkę z nowotworami;
 • promujemy postawy obywatelskie i zaangażowanie w życie społeczne wśród uczniów Atelier Foksal – uczeń Atelier Foksal, Aleksander Morawski był autorem plakatu promującego koncert „Muzyka Pokoju”, który odbył się w ramach XV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 • Współpracujemy z instytucjami kultury w kampaniach społecznych: z agencją reklamową Primum PR i Fundacją ITAKA. Uczniowie Atelier Foksal brali udział w konkursie na opracowanie symbolu pozytywnego przekazu dla ludzi zmagających się z depresją;
 • Rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Spełnionych Marzeń przy organizacji warsztatów plastycznych dla dzieci z oddziału onkologii dziecięcej szpitala przy ul. Litewskiej;
 • Wspieramy Polską Akcję Humanitarną przy organizacji kursów doszkalających dla repatriantek i pracowników PAH;
 • Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Koniczynka” z Mińska Mazowieckiego Działającym na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Umysłową przy organizacji warsztatów plastycznych w Dłużewie;
 • Uczniowie Atelier Foksal biorą udział w konkursie na projekt altanki do karmienia piersią, organizowany przez Urząd Dzielnicy Śródmieście we współpracy z Fundacją Mama;
 • Teresa Starzec była ekspertem projektu „Szkoła z klasą”, którego inicjatorem jest Gazeta Wyborcza;
 • Zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci, których celem było zaprojektowanie logo i nazwy sali zabaw dla najmłodszych dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokolnikach;
 • 27 czerwca na Polu Mokotowskim zorganizowaliśmy we współpracy ze Stołeczną Estradą warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pt. „Letnie Miasto”, które odbyły się w ramach imprezy inaugurującej „Lato w mieście”;
 • 7 lipca współpracowaliśmy z Muzeum Powstania Warszawskiego i agencją Arteria przy organizacji potańcówki dla starszych osób w ramach projektu „retrospekcja”;
 • Wrzesień: zorganizowaliśmy wspólnie z Fundacją Komunikacji Społecznej Dzień Solidarności z Chorymi na Schizofrenię w ramach projektu „Schizofrenia – otwórzcie drzwi”;
 • zorganizowaliśmy otwarte warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży i dorosłych towarzyszące wystawie „Architektoniczne punkty odniesienia. Honorowa nagroda SARP 1966 – 2006”;
 • zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Brwinowie poświęcone legendom i historii Warszawy;
 • fundujemy stypendia naukowe: 16 – letniemu uchodźcy ze Sri Lanki skierowanemu do nas przez Polską Akcję Humanitarną;
 • Współpracujemy z Domami Dziecka w zakresie wyrównywania szans w dostępie do edukacji dzieci z domów dziecka – na zajęcia dla gimnazjalistów uczęszcza dwóch chłopców z Domu Dziecka;
 • Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw Kulturowych w zakresie pomocy arteterapeutycznej dla podopiecznych Centrum – na zajęcia z malarstwa uczęszcza mężczyzna z Kazachstanu;
 • Wśród dzieci, młodzieży i dorosłych promujemy polską sztukę: zorganizowaliśmy działanie Edwarda Dwurnika w Atelier Foksal, podczas którego dzieci i młodzież mogły obserwować moment pracy twórczej znanego artysty oraz miały możliwość porozmawiać z nim;
 • Od 11 stycznia 2008 roku: wystawą „Historie kuchenne” Natalii Meli Melak rozpoczęliśmy działalność Galerii Fundacji Atelier prezentującej indywidualne projekty uczniów i absolwentów Atelier Foksal. Do 2012 roku zorganizowaliśmy 32 wystawy sztuki współczesnej artystów polskich i zagranicznych (patrz: Galeria Fundacji Atelier);
 • Współpracowaliśmy z animatorem kultury, Jarosławem Markiem Spychałą przy projekcie Herakles, Jezus Chrystus i Lord Vader na rozstajnych drogach;
 • Tworzymy nowe propozycje warsztatów: zorganizowaliśmy otwarte warsztaty z rysunku żurnalowego wspólnie z Międzynarodową Szkołą Projektowania Ubioru i Kostiumografii;
 • Gościliśmy burmistrza Skopje (Macedonia) na prośbę Biura Kultury m.st. Warszawy, które prezentowało Fundację Atelier jako przykład „wzorowo prowadzonej organizacji pozarządowej”;
 • Od 2007: włączamy się organizację Nocy Muzeów w Warszawie;
 • Teresa Starzec była ekspertem w akcji Gazety Wyborczej „Szkoła z klasą”;
 • Współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Koniczynka” z Mińska Mazowieckiego Działającym na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Umysłową przy rozstrzygnięciu konkursu plastycznego;
 • Współpracowaliśmy z Gazetą Wyborczą przy organizacji Dnia Dziecka w Warszawie;
 • Teresa Starzec brała udział w II Warszawskim Zlocie Kobiet Kultury Dziecięcej;
 • 14 czerwca 2008: po raz drugi zorganizowaliśmy Festiwal Sztuki na ulicy Foksal;
 • Zorganizowaliśmy zajęcia z fotografii cyfrowej i zajęcia z animacji komputerowej dla młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia Karan;
 • Lipiec – sierpień 2008: Zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne w ramach projektu „Lato Konesera” realizowanego przez Urząd m.st.Warszawy;
 • Współpracowaliśmy z Fundacją „Kto Ty Jesteś” przy obchodach Dnia Wojska Polskiego -zrealizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży „Chcę być Biało-Czerwony”;
 • Zrealizowaliśmy projekt „Plenerowe warsztaty plastyczne-Letnie Miasto Sztuki”;
 • Zorganizowaliśmy dwa plenery malarskie w Dłużewie i umożliwiliśmy udział dzieci z pobliskich miejscowości w plenerowych zajęciach plastycznych;
 • Promujemy ideę plastycznej edukacji rodzinnej: Rozpoczęliśmy nowe zajęcia dla dzieci „Zajęcia plastyczne dla maluszków (2,5 – 4 latka) z rodzicami”;
 • Współpracujemy z innymi instytucjami kultury z Warszawy w ramach działalności ReAnimatora;
 • Wspieramy wyrównanie szans w dostępie do profesjonalnej wiedzy: regularnie organizujemy warsztaty plastyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sulejówku, Garwolinie;
 • Włączamy się aktywnie w działania kulturalne i kampanie realizowane przez m.st. Warszawa: współorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży pn. „Talking Animals”, który odbyły się w ramach międzynarodowego projektu „Animaliter. Europejska sztuka ilustracji” realizowanego po stronie polskiej wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Biurem Kultury m.st. Warszawy;
 • Promujemy edukację artystyczną: Teresa Starzec była ekspertem oceniającym prace w konkursie plastycznym „Dzieci mają prawo do ochrony” organizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce;
 • Organizujemy otwarte wydarzenia muzyczne: zorganizowaliśmy koncert Anny Faber;
 • Promujemy wiedzę o filmie: kontynuujemy organizację wieczorów filmowych Tadeusza Sobolewskiego;
 • Teresa Starzec aktywnie bierze udział w obradach w Komisji Dialogu Społecznego ds. Plastyki, która działa przy Biurze Kultury m.st. Warszawy;
 • Kontynuujemy współpracę z Polską Akcją Humanitarną – wspieramy PAH w projektowaniu strony internetowej PAH;
 • Marzec 2009: nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół Integracyjnych Nr 62 im. Raoula Wallenberga w Warszawie w zakresie organizacji warsztatów plastycznych pt „Myśl, co jesz” realizowanych w ramach międzynarodowego programu „Food for thought”;
 • Marzec 2009: prowadzimy otwarte konsultacje z rysunku i malarstwa dla młodych twórców;
 • Czerwiec 2009: we współpracy z Fundacją Rubikon organizujemy warsztaty plastyczne dla dzieci z Domu Małego Dziecka przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, z których prace zostaną przekazane na aukcję wspierającą Dom Małego Dziecka;
 • W lipcu i sierpniu 2009: braliśmy udział w Festiwalu Sztuki nad Wisłą „Przemiany”, podczas którego na barce TransFORM organizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży;
 • 2009: w plenerze artystycznym w Łucznicy nieodpłatnie brały udział dzieci ze społeczności lokalnej Łucznicy;
 • Wrzesień 2009: we współpracy z firmą „Relax” zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Garwolinie;
 • Na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa – Włochy zorganizowaliśmy kurs grafiki komputerowej i tworzenia stron internetowych;
 • Wspieraliśmy medialnie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” przy projekcie „Animatornia – design”;
 • Grudzień 2009: współpracowaliśmy z Fundacją Muzyka jest dla wszystkich przy projekcie „Słowa i dźwięki”. W ramach projektu zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży nawiązujące do muzyki Fryderyka Chopina;
 • Grudzień 2009: we współpracy z Domem Kultury Dzielnicy Targówek „Zacisze” zorganizowaliśmy pokaz filmu autorstwa głuchoniemej Marty Abramczyk pt „Deaf life”;
 • We współpracy z Fundacją Muzyka jest dla wszystkich zorganizowaliśmy wystawę prac dzieci – uczestników warsztatów plastycznych „Kolory i słowa”. Wystawie towarzyszył pokaz wyjątkowych portretów fotograficznych autorstwa Marcina Purchały;
 • W Fundacji Atelier odbyła się sesja zdjęciowa do artykułu „Wycieczka do Downtown” (ukazał się w Gazecie Wyborczej) oraz kalendarza poświęconego osobom z zespołem Downa;
 • Udział absolwentów Atelier (Małgorzaty Mozolewskiej i Jana Buczka) w wystawie „Od idei do obiektu, od obiektu do produktu” w galerii Salon Akademii przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 • Rozpoczęliśmy program rezydencjonalny – pierwszym artystą – rezydentem jest młody holenderski artysta, stypendysta rządu holenderskiego, Edwin Deen – jego wystawę zorganizujemy w lipcu 2010;
 • Wspieraliśmy Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Warszawa Mokotów w realizacji Ogólnopolskiego Rajdu Arsenał w Warszawie – w trakcie rajdu harcerze nieodpłatnie korzystali z pracowni komputerowych Fundacji Atelier;
 • Rozpoczęliśmy organizację projektu „Studio miniatur filmowych – warszawskie legendy” zachęcając dzieci i młodzież do pracy nad dziedzictwem kulturowym Warszawy, a jednocześnie przekazując im wiedzę potrzebną do samodzielnej produkcji filmów animowanych w domu;
 • Współorganizowaliśmy warsztaty plastyczne na wystawie Krzysztofa Gliszczyńskiego „Obiekty” dla dzieci uczęszczających na zajęcia plastyczne w Domu Kultury w Białołęce;
 • zorganizowaliśmy spotkanie absolwentów Atelier Foksal – studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z uczniami Atelier Foksal, którzy w tym roku będą zdawać egzaminy wstępne na ASP;
 • Zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci uczęszczających do przedszkola przy ulicy Jazdów;
 • Teresa Starzec została zaproszona do rady programowej Europejskiej Stolicy Kultury 2016 przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy;
 • W maju odbyła się trzecia edycja Festiwalu Sztuki na Foksal;
 • Współorganizowaliśmy w Wieczór Marzeń organizowany przez warszawski Ogród Zoologiczny;
 • We współpracy z firmą Wacom, producentem sprzętu komputerowego zorganizowaliśmy warsztaty animacji komputerowej i warsztaty plastyczne w warszawskim Zoo, które odbywały się w kolejne weekendy czerwca, sierpnia i września 2010r.;
 • W lipcu współorganizowaliśmy Święto Warszawy pod szyldem WRSZW.pl;
 • W lipcu i sierpniu naszą rezydentką była holenderska artystka Arianne Olthaar, która zbierała w tym czasie materiały do wystawy przygotowywanej w Galerii Fundacji Atelier;
 • Lipiec – sierpień 2010: we współpracy z firmą Wacom organizujemy warsztaty animacji komputerowej w warszawskim ZOO;
 • Zrealizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci-pacjentów Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ulicy Działdowskiej;
 • W roku szkolnym 2009 – 2010 udzieliliśmy stypendium naukowego 24 uczniom Atelier Foksal;
 • W programie TVN promowaliśmy ideę edukacji plastycznej najmłodszych dzieci na przykładzie zajęć dla maluszków prezentując metody pracy z dziećmi i rodzicami;
 • Zorganizowaliśmy kurs grafiki komputerowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy;
 • Promujemy dziedzictwo kulturowe: organizujemy spotkania z wybitnymi postaciami kultury i sztuki: Józefem Mrozkiem i Basią Sokołowską, dr Urszulą Makowską, dr Dariuszem Chybem (patrz: Osiągi);
 • Wspieraliśmy Fundację Synapsis w organizacji aukcji charytatywnej na rzecz dzieci z autyzmem;
 • Andrzej Bielawski prezentował Fundację Atelier na spotkaniu EUNIC organizowanym przez Duński Instytut Kultury w ramach współpracy przy projekcie „Tematy tabu w sztuce dla dziecka”;
 • Zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla przedszkola „Zielona ciuchcia”;
 • We wrześniu nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową nr 211 (Śródmieście) w zakresie organizacji dodatkowych zajęć plastycznych dla grupy uczniów klas drugich.
 • W październiku Ania Moskal-Ciempiel udzieliła wywiadu o kolorach do I Programu Polskiego Radia;
 • Warsztaty Fundacji Atelier zostały zarejestrowane jako wzorcowy przykład zajęć dla dzieci na potrzeby portalu MiMamo.
 • W listopadzie zorganizowaliśmy pokaz specjalny filmów z warsztatów „Studio miniatur filmowych – legendy warszawskie”.
 • W listopadzie w ramach projektu Kamienica Artystyczna Foksal 11 rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Propaganda.
 • W grudniu w Teatrze Kamienica, z inicjatywy Galerii Wnętrz Art. Design, odbyła się aukcja charytatywna, z której dochód został przekazany Fundacji Atelier na stypendia dla najzdolniejszych uczniów.
 • W „Przetworach 5” brali udział absolwenci Fundacji Atelier: Jakub Sobiepanek otrzymał pierwszą nagrodę za projekt bardzo wygodnego ale wyróżniającego się formą fotela, a Staś Czarnocki otrzymał wyróżnienie za projekt kina domowego;
 • Zorganizowaliśmy Wigilię w Atelier połączoną z pokazem filmów Tadeusza Sobolewskiego i prezentacją filmu poświęconego Alinie Szapocznikow;
 • Teresa Starzec została zaproszona do rady programowej Europejskiej Stolicy Kultury 2016 przy Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy;

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE PO 2010 ROKU

 • Rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 20 – lecia Fundacji Atelier – Waldemar Umiastowski zaprojektował logotyp wydarzenia;
 • W marcu projektowaliśmy malowidło na ogrodzenie przy Alei Krakowskiej dla firmy RD BUD, które zamontowane zostało w kwietniu;
 • W kwietniu rozpoczęliśmy warsztaty animacji w ramach projektu „Atelier animacji – śródmiejskie opowieści”;
 • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście zorganizowaliśmy wystawę dokumentacji projektu „Studio miniatur filmowych – legendy warszawskie”;
 • Fundacja Atelier współorganizowała akcję uliczną „O Holender” – uczniowie Fundacji Atelier rozprowadzali gadżety związane z wystawą Zdania Napowietrzone Ryszarda Grzyba podczas spotkania przy ulicy Kubusia Puchatka;
 • Nawiązaliśmy współpracę z firmami Effective PR oraz Apsys w zakresie organizacji warsztatów plastycznych dla dzieci w Centrum Handlowym Janki;
 • Współorganizowaliśmy akcję charytatywną Magdy Bielesz „100 obrazków”, która odbyła Fundacji Bęc Zmiana;
 • Zorganizowaliśmy Dzień Dziecka w Fundacji Atelier dla pracowników kancelarii Baker and McKenzie w Warszawie;
 • Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne i warsztaty animacji komputerowej dla dzieci w warszawskim ogrodzie zoologicznym;
 • W ramach Wieczoru Marzeń zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne i warsztaty animacji komputerowej dla dzieci przewlekle chorych w warszawskim ZOO;
 • Rylan Daniels, uczestnik projektu „Studio miniatur filmowych – legendy warszawskie” otrzymał nagrodę w konkursie Award of Merit w Los Angeles za swój film „Dzielny wojak i Złota Kaczka”;
 • Zorganizowaliśmy pokaz końcowy prac uczestników projektu „Atelier animacji – śródmiejskie opowieści”. Powstało 16 filmów zrealizowanych przez dzieci i młodzież gimnazjalną;
 • Kontynuowaliśmy współpracę z Urzędem Pracy m.st. Warszawy w zakresie organizacji szkoleń z grafiki komputerowej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • W lipcu i sierpniu zorganizowaliśmy zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Letnia Szkoła Atelier”;
 • W wakacje zorganizowaliśmy dwa plenery malarskie w Łucznicy, w których udział wzięło ponad 100 osób, w tym nieodpłatnie w plenerze brały udział dzieci z Łucznicy i okolic. Każdy plener kończyła wystawa poplenerowa;
 • W wakacje zorganizowaliśmy dwa kurs grafiki komputerowej;
 • W lipcu i sierpniu realizowaliśmy projekt „Animacja z Bamboo” organizując weekendowe zajęcia plastyczne połączone z warsztatami animacji komputerowej dla dzieci i młodzieży odbywające się w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Warsztaty były organizowane we współpracy z firmą WACOM i Fundacją „Panda”. Do czerwca 2012 roku trwa adopcja antylopy sitatungi;
 • We wrześniu rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do realizacji wystawy „Tabu w sztuce dla dzieci”, który organizujemy we współpracy z EUNIC, Duńskim Instytutem Kultury. Wystawie będą towarzyszyły spotkania, wykłady i warsztaty prowadzone przez autorów książek dla dzieci z Norwegii, Austrii, Portugalii, Szwecji;
 • Ania Moskal – Ciempiel konsultowała artykuł poświęcony edukacji twórczej najmłodszych dzieci dla pisma „Twoje dziecko”;
 • Fundacja Atelier brała udział w pikniku rodzinnym organizowanym dla mieszkańców osiedla „Hubertus”, dla którego przygotowała cykl warsztatów artystycznych;
 • Zorganizowaliśmy dla uczniów Atelier Foksal pokaz materiałów plastycznych firmy DERWENT;
 • Kontynuujemy współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzielnicy Warszawa – Włochy w zakresie szkoleń z grafiki komputerowej podopiecznych ośrodka;
 • Fundacja Atelier zorganizowała warsztaty rzeźbiarskie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą dla firmy Marketing House;
 • Nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pruszkowie w zakresie organizacji szkolenia z montażu telewizyjnego dla podopiecznych ośrodka;
 • współorganizowaliśmy razem z Teatrem Nowym w Warszawie wykład absolwentki Atelier Foksal, Poli Dwurnik „Zrób sobie galerię”Nawiązaliśmy współpracę z Teatrem Nowym w Warszawie przy realizacji projektu „Zrób to sam” – ;
 • Teresa Starzec będzie jednym z jurorów w konkursie GALILEO;
 • W ramach projektu „Tabu w sztuce dla dzieci” zorganizowaliśmy warsztaty dla dzieci prowadzone przez Anię Moskal Ciempiel i Monikę Sakowicz, wykład austriackiej terapeutki Eveline Kiffmann oraz duńskiego pisarza Louisena Jansena;
 • W ramach projektu „Tabu w sztuce dla dzieci” współorganizowaliśmy warsztaty dla dzieci prowadzone przez portugalskiego ilustratora Paulo Galindro, wykład norweskiej specjalistki ds. literatury dla dzieci i młodzieży Diny Roll-Hansen, wykład portugalskiej specjalistki do spraw psycholingwistyki, Sylviane Angele Neves Rigolet, warsztaty plastyczne dla dzieci prowadzone przez Anię Moskal Ciempiel, wykład duńskiej profesor z zakresu pedagogiki dziecięcej Caroline Sehested oraz wykład Paulo Galindro dla dorosłych;
 • W listopadzie razem z Fundacją Propaganda współorganizowaliśmy spotkanie dla uczniów Atelier Foksal na wystawie malarstwa Aleksandry Ryszki w Galerii Propaganda;
 • Fundacja Atelier współorganizowała konferencję poświęconą aktywizacji działaczy kulturalnych na Białorusi;
 • Firma RD BUD poprosiła uczniów Fundacji Atelier o zaprojektowanie firmowych kartek bożonarodzeniowych;
 • Fundacja Atelier współorganizowała konferencję poświęconą wadom postawy i krzesłom przeciwdziałającym tej wadzie;
 • We współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zorganizowaliśmy spotkanie z kuratorem wystawy Kary Walker, Miladą Ślizińską dla uczniów i przyjaciół Fundacji Atelier;
 • W ramach projektu „Tabu w sztuce dla dzieci” w dniach 19 – 20 listopada współorganizowaliśmy warsztaty dla dzieci prowadzone przez norweskiego ilustratora Sveina Nyhusa, wykład dla dorosłych szwajcarskiego onkologa dziecięcego oraz autora książek dla dzieci, Michaela Grotzera, spotkanie dla dorosłych Sveina Nygusa pt Jak tabu w książkach dla dzieci ratują społeczeństwo?, warsztaty dla dzieci prowadzone przez Monikę Sakowicz z Fundacji Atelier poświęcone złości, wykład duńskiego autora książek Oskara K. i duńskiej ilustratorki Dorte Karrebæk „Dzieci to przecież nie są idioci”;
 • Na wykładzie Sveina Nyhusa w Fundacji Atelier był obecny Maciej Klimczak z Kancelarii rezydenta;
 • Warsztaty dla dzieci prowadzone przez Monikę Sakowicz oraz wykład Oskara K. i zarejestrowała ekipa redakcji Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego (emisja we wtorek, 22 listopada);
 • Razem z Fundacją Propaganda zorganizowaliśmy dla uczniów Atelier Foksal oprowadzanie kuratorskie na wystawie okolicznościowej grup artystycznych lat 80. w Galerii Propaganda;
 • Rozpoczęliśmy przygotowania do Festiwalu Sztuki na Foksal 2012 (organizowanego co dwa lata), złożyliśmy wniosek do Wydziału Kultury Dzielnicy Śródmieście o dofinansowanie projektu;
 • Fundacja Atelier zorganizowała warsztaty teatralno-plastyczne dla dzieci w ramach bożonarodzeniowego Frymarku Teatralnego w Instytucie Teatralnym w Warszawie;
 • W Festiwalu Twórczego Recyklingu „Przetwory” brali udział absolwenci Fundacji Atelier;
 • Zorganizowaliśmy wieczór wigilijny dla uczniów Fundacji Atelier;
 • Zorganizowaliśmy zimowy plener w Łucznicy;
 • W styczniu 2012 roku zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci, które nagrywała telewizja kablowa NEXTTV.pl;
 • Nawiązaliśmy współpracę z Ambasadą Królestwa Niderlandów oraz portugalskim Instytutem Camoes w zakresie przygotowania konferencji EUNIC dotyczącej e-learningu w edukacji dziecięcej;
 • Przygotowaliśmy wnioski o dofinansowanie projektów edukacyjnych, które chcielibyśmy realizować we współpracy ze szkołami z warszawskich Bielan (Gimnazjum nr 72 oraz SP 223);
 • W Radio Zet Teresa Starzec opowiadała o roli edukacji artystycznej;
 • W lutym 2012 zorganizowaliśmy spotkanie z niemiecką artystką i rezydentką Fundacji Atelier, Cornelią Fachinger;
 • Zorganizowaliśmy spotkanie instytucji kulturalnych z Kamienicy Artystycznej Foksal 11 (Fundacja Atelier, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Stowarzyszenie Kultury i Edukacji, Fundacja Propaganda, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Instytut Badań nad Sztuką);
 • Zorganizowaliśmy wystawę malarstwa Teresy Starzec „zieleń brylantowa cynobrowa żółtawa”;
 • Po raz czwarty zorganizowaliśmy Festiwal Sztuki na Foksal;
 • W Festiwalu Sztuki na Foksal wzięło udział 41 organizacji kulturalnych i firm;
 • zrealizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach Dnia Dziecka organizowanego przez Ambasadę Republiki Niemiec w Miasteczku Cypel;
 • Zorganizowaliśmy uroczyste zakończenie roku szkolnego;
 • W lipcu i sierpniu Fundacja Atelier zorganizowała Letnią Szkołę Atelier;
 • W lipcu i sierpniu zorganizowaliśmy letnie plenery artystyczne;
 • W lipcu rozpoczęliśmy organizację projektu „Szkolne Atelier”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu m.st. Warszawy;
 • Od września 2012 prowadzimy zajęcia artystyczne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu „Szkolne Atelier”. Zorganizowaliśmy: 24 warsztaty plastyczne dla dzieci, w których udział wzięło 160 uczniów warszawskich szkół publicznych. Prace uczniów zaprezentowaliśmy na trzech wystawach kończących projekt;
 • Od września 2012 roku Fundacja Atelier udzieliła 10 stypendiów artystyczno-edukacyjnych dla dzieci;
 • Zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla obywateli Białorusi, uczestników seminarium organizowanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie;
 • Teresa Starzec przekazała obraz na aukcję na rzecz Fundacji Psychoonkologii „Ogród Nadziei”. Aukcja odbyła się 17 października 2012;
 • Dzieci z Fundacji Atelier stworzyły projekt ogrodzenia nowej inwestycji RD BUD „Oxygen Park” na Żoliborzu;
 • We wrześniu Fundacja Atelier we współpracy z Lamalą zrealizowała warsztaty plastyczne dla dzieci podczas Festiwalu Sztuk dla Dzieci „Sztuki i sztuczki”;
 • Fundacja Atelier przyznała stypendium podopiecznej Komitetu Ochrony Praw Dziecka;
 • We wrześniu zrealizowaliśmy Dni Otwarte w Atelier Foksal;
 • Fundacja Atelier brała udział w Warsaw Gallery Weekend;
 • W październiku jako inicjatorzy Kamienicy Artystycznej Foksal 11 współorganizowaliśmy razem z Centrum Myśli Jana Pawła 2 inaugurację 1Piętra. Zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla gimnazjalistów i namalowaliśmy panele ilustrujące zagadnienia konferencji dotyczącej edukacji medialnej;
 • W październiku wspieraliśmy prezentację prac dwóch malarzy z Indii – Tirthanketa Biswasa i Amola Pawaraorganizowane organizowaną przez DESTINO COMMUNICATIONS;
 • W październiku w Gimnazjum nr 70 na warszawskich Bielanach, którego uczniowie uczestniczą w projekcie „Szkolne Atelier” odbył się pokaz prac malarskich zrealizowanych przez uczniów szkoły w Fundacji Atelier;
 • W listopadzie graficy współpracujący z Fundacją Atelier brali udział w pracach nad opracowaniem standardów kompetencji w zawodach Grafik DTP i Projektant grafiki realizowanych przez Instytut Technologii Eksploatacji;
 • W grudniu zorganizowaliśmy wystawy prac uczestników warsztatów artystycznych i pokaz filmów animowanych wykonanych przez uczniów biorących udział w projekcie „Szkolne Atelier”;
 • Fundacja Atelier wraz z Kamienicą Artystyczną Foksal 11 zorganizowały spotkanie bożonarodzeniowe na Foksal 11;
 • W marcu Teresa Starzec dołączyła do Rady Programowej Fundacji Kobieca Pracownia;
 • W marcu we współpracy z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z pomocą” zrealizowaliśmy warsztaty filcowania dla mam podopiecznych fundacji w ramach projektu „Mama z pasją”;
 • Projekty absolwentek Fundacji Atelier: Magdaleny Brzozowskiej i Julii Owczarczak zostały zakwalifikowane do drugiego etapu ogólnoświatowego, prestiżowego konkursu Elecrolux Design Lab 2013 na najlepszy produkt designerski z obszaru AGD;
 • W marcu na aukcji charytatywnej na rzecz artystów, których dorobek spłonął w pożarze kamienicy przy ulicy Inżynierskiej w Warszawie sprzedane zostały prace artystki współpracującej z Fundacją Atelier – Alicji Bielawskiej;
 • W maju zorganizowaliśmy Noc Muzeów 2013;
 • W maju braliśmy udział w Majówce na Skarpie 2013;
 • W maju w Fundacji Atelier odbył się warsztat plastyczny dla dziennikarzy promujący książkę „Sztuka portretu”;
 • 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Fundacji Atelier zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci – tworzenie wielkoformatowych gier planszowych;
 • 5 czerwca zorganizowaliśmy pokaz 4 filmów amerykańskiego artysty Norm’a Hinsey;
 • W czerwcu byliśmy partnerem wystawy „Mama w pracy” organizowanej przez agencję Effective PR;
 • W czerwcu w Galerii Fundacji Atelier zorganizowaliśmy wystawę grafiki Joanny Sitarek-Pigułowskiej „W istocie, odbitka”;
 • Teresa Starzec zaprezentowała malarstwo i design inspirowany jej twórczością podczas Gali EFWF w Dworze w Wilkowicach;
 • W czerwcu Fundacja Atelier zorganizowała warsztaty plastyczne dla dzieci podczas 7. Pikniku Kulturalnego Gazety Wyborczej w warszawskiej Królikarni;
 • 15 czerwca odbyły się warsztaty Pt „Mama i ja” organizowane przez Fundację Atelier i Stowarzyszenie INNY AUTYZM;
 • W lipcu Fundacja Atelier razem z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z pomocą” współorganizowała warsztaty rzeźbiarskie dla laureatów konkursu plastycznego oraz fotograficznego „Zielona Bateria”, które towarzyszyły Koncertowi Charytatywnemu „Czacki Second Stage”, organizowanemu przez XXVII Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie;
 • W lipcu Teresa Starzec brała udział w projekcie „Wyprawa Celi” plenerowych warsztatach plastycznych oraz warsztatach plastycznych w Fundacji Atelier, z których powstał film dokumentalny o Celi Sobolewskiej, uczennicy Fundacji Atelier z zespołem Downa;
 • W lipcu i sierpniu Fundacja Atelier zorganizowała plenery artystyczne w Łucznicy. W plenerach wzięło udział 68 osób: dzieci, młodzieży i dorosłych. Każdy plener kończyła wystawa poplenerowa. W plenerach nieodpłatnie biorą udział dzieci ze społeczności lokalnej;
 • W lipcu i sierpniu zorganizowaliśmy zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Letnia Szkoła Atelier”, w których uczestniczyło ponad 100 osób: dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Od 18 lipca do 12 października Fundacja Atelier realizowała projekt „Grafika warsztatowa dla młodzieży i dorosłych”, który współfinansowało Miasto Stołeczne Warszawa. W ramach projektu zorganizowaliśmy cztery cykle warsztatów, a w każdym cyklu odbyły się cztery warsztaty graficzne. Patronami medialnymi projektu były portal O.pl oraz Platforma Kultury – projekt Narodowego Centrum Kultury. Projekt wsparła rzeczowo firma ColART, dystrybutor materiałów firmy Charbonnel;
 • W sierpniu rezydentem programu artisti-in-residence Fundacji Atelier był holenderski artysta Menso Groeneveld Alting;
 • W sierpniu kontynuowaliśmy współpracę z Urzędem Pracy m.st. Warszawy w zakresie szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Dokładnie zorganizowaliśmy kursy grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych i montażu wideo dla urzędów pracy w Mińsku Mazowieckim i Pruszkowie.
 • 1 września zorganizowaliśmy warsztaty malarskie podczas Dni Śródmieścia, których organizatorem był Dom Kultury Śródmieście z ramienia Urzędu Dzielnicy Śródmieście;
 • We wrześniu zorganizowaliśmy Dni Otwarte w Fundacji Atelier;
 • Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Dzieciom Bullerbyn w zakresie opracowania programu zajęć plastycznych i komputerowych dla grupy unschoolingowej;
 • Fundacja Atelier wspólnie z Fundacją ProCultura i Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej zorganizowała konferencję/badania fokusowe wśród artystów;
 • We wrześniu Fundacja Atelier wspólnie z Domem Spotkań z Historią współorganizowała pokaz filmu Anny Brzezińskiej poświęcony rozbiórce kina Skarpa;
 • We wrześniu Fundacja Atelier nawiązała współpracę z Fundacją Pokolenia Pokoleniom w zakresie wsparcia korczakowskich domów dziecka stypendiami z zakresu edukacji artystycznej. Fundacja Atelier przyznała roczne stypendium jednej z podopiecznych Domu Dziecka;
 • We wrześniu zajęcia dla gimnazjalistów w Fundacji Atelier zostały zarejestrowane w filmie dokumentalnym „Wyloguj się do życia”. Celem filmu jest przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu wśród gimnazjalistów. Film będzie prezentowany w gimnazjach podczas lekcji wychowawczych. Autorem filmu, reżyserem i autorem zdjęć, jest absolwent Fundacji Atelier, Kuba Łuniewski. Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Zdrowia i Krajowe Biuro Przeciwdziałaniu Uzależnieniom;
 • Fundacja Atelier wspierała medialnie Sopocki Dom Aukcyjny w zakresie promocji aukcji Młodej Sztuki;
 • Kontynuujemy współpracę z Narodowym Centrum Kultury w zakresie szkolenia stażystów;
 • Fundacja Atelier współpracowała z Warszawską Jesienią w zakresie realizacji wydarzeń towarzyszących koncertom (spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Chłopeckiego) oraz realizacji forum dyskusyjnego prowadzonego przez Marcina Trzęsioka z grupą studentów;
 • Fundacja Atelier współpracuje z Klubem Kultury „Anin” w zakresie realizacji zajęć plastycznych dla podopiecznych Fundacji Polish Orphans Charity;
 • W październiku wspieraliśmy organizację spotkania autorskiego z Bogusławem Chrabotą „Patrz jak czytasz. Ilustracje” w Galerii Kordegarda;
 • Fundacja Atelier współpracowała z Centrum Myśli Jana Pawła II w zakresie inauguracji Pierwszego Piętra – projektu CMJP2 – przejście linoskoczka nad ulicą Foksal z Fundacji Atelier a Krytyką Polityczną;
 • W październiku Fundacja Atelier we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA S.A zorganizowaliśmy rezydencję hiszpańskiego rzeźbiarza Ximo Ortega Garrido, który jest laureatem międzynarodowego konkursu Beca Grand Tour organizowanego od 2008 r. przez hiszpańską Firmę DKV Seguros we współpracy z Politechnica di Valencia. Nagroda w postaci 2-miesięcznej rezydencji w Polsce przyznawana jest w wyniku konkursu przeprowadzanego wśród najlepszych absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych danego roku;
 • W październiku zakończyliśmy projekt „Grafika warsztatowa dla młodzieży i dorosłych” współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. W projekcie wzięło udział 46 osób. Zrealizowaliśmy 64 godziny zajęć grafiki warsztatowej. Uczestnicy stworzyli 92 matryce, z których uzyskali ponad 311 odbitek (nie wszyscy uczestnicy w ankietach podawali dokładną liczbę wykonanych odbitek);
 • Fundacja Atelier zorganizowała zajęcia plastyczne „Zmaganie z absurdem” przed Klasztorem Sióstr Wizytek w Warszawie. Warsztaty były częścią Dziedzińca Kultury – wydarzenia organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II;
 • W październiku wspieraliśmy realizację wystawy towarzyszącej konferencji „Projektowanie uniwersalne a społeczna odpowiedzialność biznesu” organizowaną przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”;
 • W październiku Fundacja Atelier współpracowała z Valkea Social Media przy organizacji eventu modowego w BUW;
 • W październiku zorganizowaliśmy warsztaty malarskie dla pracowników firmy BASF – Chemical Company;
 • W grudniu gościliśmy przedstawicieli Polskiego Instytutu w Berlinie wraz z niemiecką telewizją kulturalną – powstał program o projekcie NUMER i współpracy z Fundacją Atelier;
 • 17 grudnia zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne dla uczniów i absolwentów Fundacji Atelier połączonym z pokazem filmu Tadeusza Sobolewskiego;
 • 10 stycznia 2014 r. rozpoczęliśmy cykl rzeźbiarskich spotkań ze Szkołą Podstawową im. Józefa Piłsudskiego Marszałka Polski;
 • 23 stycznia w Atelier odbyło się nagranie programu „Mój Nowy Dom” (Polsat) – główny bohater programu został obdarowany kursem grafiki komputerowej;
 • 27 stycznia 2014 odbyły się warsztaty z rysunku dla szkoły fryzjerskiej Monady Academy;
 • 26 marca artyści Fundacji Atelier wzięli udział w Koncertach urodzinowych i przeprowadzili warsztaty z działań plastycznych inspirowanych muzyką;
 • 29 marca współorganizowaliśmy z Centrum Myśli Jana Pawła II przedstawienie teatralne Miłość mi wszystko wyjaśniła w ramach festiwalu Gorzkie Żale;
 • 11 kwietnia odbyło się spotkanie wokół książki pt. „Alicyjka”. Prowadził je Tadeusz Sobolewski. Gośćmi byli Bogusław Bachorczyk, Lilana Hermetz i Krystyna Bratkowska;
 • 8 maja otworzyliśmy wystawę Olgi i Kamila Sipowiczów pt. „Nowa Religijna Psychodelia”. Wernisaż był połączony z aukcją prac na rzecz stypendystów Fundacji;
 • 15 maja ruszyła Akcja Labirynt, w ramach której warsztaty dla dzieci pt. „Kaskaderzy Koloru” prowadzi nasza artystka Marzena Turek Gaś (akcja potrwa do jesieni 2014);
 • 17 maja urządziliśmy w Fundacji Atelier i w naszych galeriach Noc Muzeów, podczas której odwiedziło nas około tysiąca osób. W sumie przygotowaliśmy 10 atrakcji (wystawy, warsztaty, pokazy filmów);
 • 17 maja otworzyliśmy stałą wystawę Cecylii Sobolewskiej, uczennicy Fundacji Atelier z zespołem Downa, pt. „Ziemia – Niebo – Słońce”;
 • 24-25 maja zorganizowaliśmy warsztaty z wielkoformatowego tworzenia ilustracji podczas Targów Książki na Stadionie Narodowym;
 • 25 maja współtworzyliśmy „Majówkę na Skarpie”, otwierając nasze pracownie w ramach otwartych warsztatów przy sztalugach z rysunku i malarstwa;
 • 31 maja przyłączyliśmy się do akcji „Zamień Elektroodpady na kulturalne wypady” i ufundowaliśmy nagrody dla dzieci (udział w warsztatach plastycznych);
 • 31 maja współorganizowaliśmy „Dzień dziecka w Simfonia Varsovia” przy ul. Grochowskiej, prowadząc otwarte warsztaty dla dzieci przy sztalugach;
 • 1 czerwca ufundowaliśmy nagrody na konkurs organizowany przez Urząd Patentowy dla młodych wynalazców;
 • 7 czerwca ponownie zorganizowaliśmy warsztaty plastyczno-architektoniczne dla dzieci w ramach 8.Pikniku Gazety Wyborczej w Królikarni;
 • 14 czerwca zorganizowaliśmy wspólne wielkoformatowe malowanie dla przedszkolnej grupy sześciolatków „Motylki”;
 • 3 lipca odbyło się nagarnie programu Kultura od kuchni, w którym wzięła udział Marzena Turek-Gaś, program był poświęcony malarstwu;
 • 26-28 września wzięliśmy udział w Warsaw Gallery Weekend;
 • we wrześniu i w październiku został zrealizowany cykl warsztatów z grafiki warsztatowej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego;
 • 3 października rozpoczęliśmy stałą współpracę z Przedszkolem Europejskim Baby City w Warszawie– prowadzimy zajęcia plastyczne dla najmłodszych;
 • 5 października odbyły się w Fundacji Atelier otwarte warsztaty malarskie w ramach Tygodnia Kultury bez Barier przy współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II;
 • Od 12 października do 9 listopada organizowaliśmy co tydzień Dzień Otwarty w Fundacji Atelier w ramach festiwalu Warszawa w Budowie, współpraca z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Muzeum Historycznym;
 • 28 października współpracowaliśmy z Muzeum Historii Żydów Polskich przy organizacji spotkania filmowego.
 • W listopadzie artystki Teresa Starzec i Maryla Weiss wybierały prace w konkursie „Prawa człowieka oczami dzieci” organizowanego przez Stowarzyszenie Sądów Rodzinnych;
 • 8 i 9 listopada odbyła się promocja książki „Głos” Michała Bogdanowicza i Julii Cybis połączona z wystawą ilustracji Julii Cybis;
 • 12 listopada odbyło się w Fundacji Atelier uroczyste otwarcie Fundacji Ceramiki Polskiej XX wieku Witolda i Doroty Mierzejewskich;
 • 3 grudnia laureaci konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci, który odbył się w ramach Akcji Sędziowie Rodzinni Dzieciom (wspieranej przez Fundację Atelier) spotkali się w Belwederze z Pierwszą Damą RP Anną Komorowską. Z inicjatywy Fundacji Atelier dzieciom zostały wręczone książki „Masz prawa człowieku”;
 • w grudniu Teresa Starzec i Klima Bocheńska zorganizowały spotkanie dla artystek współpracujących z Fundacją Atelier „Białe bzy, święta i My”;
 • 13 grudnia otworzyliśmy stałą wystawę ilustracji do książki „Masz prawa, człowieku” w Fundacji Atelier;
 • 18 grudnia poprowadziliśmy warsztaty plastyczne o tematyce świątecznej dla firmy Centrum Szkoleniowe JET Sp. z o.o.;
 • styczniu, w czasie ferii zimowych odbyły się całodzienne warsztaty dla dzieci;
 • od stycznia współpracujemy z Centrum Myśli Jana Pawła II przy cyklu debat poświęconych kondycji współczesnej sztuki i kultury, zatytułowanym Gdzie są skrzydła Pegaza?
 • 22 stycznia poprowadziliśmy warsztaty plastyczne dla 140 osób w Kinie Praha;
 • 11 lutego został zrealizowany w Fundacji Atelier program ABC wszystko wie dla Telewizji Polskiej, w programie wystąpiła Marzena Turek opowiadając o technikach farb;
 • 16 marca Teresa Starzec i Klima Bocheńska zorganizowały spotkanie i pokaz prac artystek związanych z Fundacją Atelier „Znowu Białe bzy, Wasze prace i my”;
 • Rozpoczęliśmy nowe warsztaty dla dzieci – modelowanie 3D;
 • W dniach 2, 3 i 7 kwietnia zorganizowaliśmy wielkanocne, całodniowe warsztaty plastyczne dla dzieci;
 • W dniach 16-19 kwietnia w wystawie „Muzeum Społeczne” organizowanej przez Krzysztofa Żwirblisa w Miejscu Projektów Zachęty udział brali Teresa Starzec i Jarek Lustych;
 • 19 kwietnia zorganizowaliśmy akcję sprzedaży obrazów Weroniki Naszarkowskiej „Nareszcie sprzedaję swoje obrazy”;
 • Kontynuujemy współpracę z Narodowym Centrum Kultury w ramach programu stażowego „Staże w instytucjach kultury”;
 • 16 maja w Fundacji Atelier odbyła się Noc Muzeów 2015;
 • 24 maja Teresa Starzec była gościem audycji „Niedzielny poranek RDC” prowadzonej przez Beatę Jewiarz, w której opowiadała o edukacji twórczej i autorskim programie edukacji artystycznej Fundacji Atelier;
 • 30 maja zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci podczas „Hecy na Próżnej” – obchodów 50.lecia Austriackiego Forum Kultury;
 • 1 czerwca Teresa Starzec wraz z prof. Sławomirem Ratajskim z ASP w Warszawie i absolwentem Fundacji Atelier Jankiem Bajtlikiem była gościem programu „O wszystkim z kulturą” Adriany Prodeus w Programie Drugim Polskiego Radia, w którym zastanawiali się nad potrzebą edukacji artystycznej w społeczeństwie;
 • 13 czerwca Fundacja Atelier organizowała warsztaty plastyczne podczas festiwalu „Śródmieście Działa” na Pl. Konstytucji w Warszawie;
 • 13 czerwca zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci z przedszkola w Garwolinie;
 • 16 czerwca zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne dla dzieci z dysfunkcjami z przedszkola przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie;
 • Od 29 czerwca organizujemy artystyczne półkolonie dla dzieci oraz letnie warsztaty artystyczne dla młodzieży i dorosłych;
 • W lipcu i sierpniu kontynuujemy współpracę z kinem Praha w zakresie prowadzenia wakacyjnych zajęć plastycznych dla dzieci „Poniedziałki z Atelier”.