Kurs na ASP

W Fundacji Atelier w ramach kursu na ASP proponujemy inny rodzaj przygotowania na wzornictwo czy architekturę wnętrz, a inny na scenografię, modę (fashion design), malarstwo, grafikę czy sztukę mediów. Najczęściej kurs na ASP obejmuje: rysunek, malarstwo i kompozycję.

Nauka rysunku obejmuje rysunkowe studium postaci w różnych technikach rysunkowych. Nauka malarstwa opiera się na tradycyjnym, akademickim ćwiczeniu – malarskim studium martwej natury. Najtrudniejszą częścią egzaminu jest kompozycja, która wielu osobom sprawia trudność, ponieważ wymaga wiedzy i myślenia abstrakcyjnego.

Kompozycja (podstawy projektowania) to zajęcia, na których uczymy :

  • stosowania różnorodnych zasad kompozycji,
  • rozwiązywania problemów plastycznych językiem wizualnym poprzez tworzenie ciekawych układów kompozycyjnych na płaszczyźnie i w przestrzeni,
  • ustnej obrony swoich projektów, jak podczas autoprezentacji, ostatniego etapu egzaminu na ASP.

Na każdy wydział ASP mamy przygotowane inne zadania kompozycyjne rozwiązujące różne problemy plastyczne. To sprawia, że na tych samych zajęciach uczniowie realizują odmienne zadania w zależności od tego, na jaki wydział ASP planują zdawać egzamin.

Kurs na ASP na wydziały: projektowanie ubioru, scenografii, sztuki mediów lub animacji obejmują rysunek, malarstwo i zajęcia kierunkowe projektowe: fashion design, scenografię, kurs na sztukę mediów lub animację. Artyści – pedagodzy, tworzący w tych dziedzinach uczą projektowania: kolekcji ubrań, scenografii do wybranych sztuk teatralnych, kompozycji przestrzennych z wykorzystaniem fotografii czy tworzenia filmów animowanych.

Prace projektowe są częścią portfolio / teczki i często podnoszą jej ocenę w pierwszym etapie egzaminu. W przypadku uczelni zagranicznych umiejętności projektowe i zainteresowania studenta są szczególnie wysoko oceniane. Pomagamy uczniom stworzyć ciekawe portfolio, dlatego też artyści Fundacji Atelier konsultują wybór prac do teczek i ułożenie ich w portfolio.