Kurs na ASP

Dla zdających na studia artystyczne w Polsce lub za granicą

W Fundacji Atelier wiemy, że egzaminy wstępne na ASP są zróżnicowane i wymagają odmiennych umiejętności na różnych wydziałach. Na Wydziale Architektury Wnętrz lub Wzornictwa Przemysłowego zadania egzaminacyjne są inne niż na Wydziałach Grafiki, Malarstwa, Rzeźby czy Sztuki Mediów. Dlatego na każdy wydział Akademii Sztuk Pięknych oferujemy naszym uczniom zestaw zajęć dostosowanych do egzaminu na wybrany kierunek studiów ASP.

Kurs na Wydział Architektury Wnętrz

Kurs na Wydział Malarstwa

Kurs na Wydział Rzeźby

Kurs przygotowawczy na różne wydziały ASP ma punkty wspólne. Obejmuje: kurs rysunku, naukę malarstwa oraz przedmioty projektowe, najczęściej kompozycję, ale nie tylko. Opisy różnych rodzajów przygotowania znajdują się niżej.

Planujesz zdawać na studia na ASP za granicą? Weź pod uwagę, że wymagania dotyczące portfolio kandydatów na kierunki artystyczne są inne od wymagań polskich uczelni. W Fundacji Atelier przygotowujemy młodzież zarówno do studiów w Polsce, jak i do studiów za granicą. Mamy w tym zakresie ogromne doświadczenie, ponieważ przygotowujemy młodzież do studiów na ASP od 1991 roku. W gronie naszych absolwentówuznani twórcy, artyści i projektanci, a nawet wykładowcy ASP.

Nauka rysunku obejmuje rysunkowe studium postaci w różnych technikach rysunkowych. Kurs malarstwa opiera się na tradycyjnym, akademickim ćwiczeniu – malarskim studium martwej natury. Najtrudniejszą częścią egzaminu na ASP jest egzamin z projektowania, czyli kompozycja, która wielu osobom sprawia trudność, ponieważ wymaga myślenia abstrakcyjnego.

Kompozycja (podstawy projektowania) to zajęcia, na których uczymy :

  • stosowania różnorodnych zasad kompozycji,
  • rozwiązywania problemów plastycznych językiem wizualnym,
  • projektowania ciekawych układów kompozycyjnych na płaszczyźnie i w przestrzeni,
  • ustnej obrony swoich projektów, jak podczas autoprezentacji, ostatniego etapu egzaminu na ASP.

Na każdy wydział ASP mamy przygotowane inne zadania kompozycyjne rozwiązujące różne problemy plastyczne. Uczniowie realizują odmienne zadania kompozycyjne w zależności od tego, na jaki wydział ASP planują zdawać egzamin. Kursy przygotowawcze na ASP na wydziały: projektowanie ubioru, scenografii, sztuki mediów lub animacji obejmują rysunek i malarstwo oraz projektowanie. Na zajęciach z fashion design artystka uczy projektowania kolekcji ubrań. Na zajęciach ze scenografii uczniowie tworzą makiety scenograficzne do wybranych sztuk teatralnych. Kurs na sztukę mediów obejmuje naukę projektowania kompozycji przestrzennych z wykorzystaniem fotografii. W ramach przygotowania do egzaminów na animację artysta-animator uczy tworzenia filmów animowanych.

Prace projektowe są częścią portfolio / teczki na ASP i często podnoszą jej ocenę w pierwszym etapie egzaminu. W przypadku uczelni zagranicznych umiejętności projektowe i zainteresowania studenta są szczególnie wysoko oceniane. Pomagamy uczniom stworzyć ciekawe portfolio, dlatego też artyści Fundacji Atelier konsultują wybór prac do teczek i zakomponowanie portfolio.