Kurs na ASP

W Fundacji Atelier kursu na ASP proponujemy inny rodzaj przygotowania na wzornictwo czy architekturę wnętrz, a inny na scenografię, modę (fashion design), malarstwo, grafikę czy sztukę mediów. Najczęściej kurs na ASP obejmuje: rysunek, malarstwo i kompozycję.

Nauka rysunku obejmuje rysunkowe studium postaci w różnych technikach rysunkowych. Nauka malarstwa opiera się na tradycyjnym, akademickim ćwiczeniu – malarskim studium martwej natury. Najtrudniejszą częścią egzaminu jest kompozycja, która wielu osobom sprawia trudność, ponieważ wymaga myślenia abstrakcyjnego.

Kompozycja (podstawy projektowania) to zajęcia, na których uczymy :

  • stosowania różnorodnych zasad kompozycji,
  • rozwiązywania problemów plastycznych językiem wizualnym,
  • projektowania ciekawych układów kompozycyjnych na płaszczyźnie i w przestrzeni,
  • ustnej obrony swoich projektów, jak podczas autoprezentacji, ostatniego etapu egzaminu na ASP.

Na każdy wydział ASP mamy przygotowane inne zadania kompozycyjne rozwiązujące różne problemy plastyczne. To sprawia, że na zajęciach z kompozycji uczniowie realizują odmienne zadania w zależności od tego, na jaki wydział ASP planują zdawać egzamin.

Kurs na ASP na wydziały: projektowanie ubioru, scenografii, sztuki mediów lub animacji obejmują rysunek i malarstwo oraz projektowanie na wybrany kierunek: fashion design, scenografię, kurs na sztukę mediów lub animację. Artyści – pedagodzy, tworzący w tych dziedzinach uczą projektowania: kolekcji ubrań, scenografii do wybranych sztuk teatralnych, kompozycji przestrzennych z wykorzystaniem fotografii czy tworzenia filmów animowanych.

Prace projektowe są częścią portfolio / teczki i często podnoszą jej ocenę w pierwszym etapie egzaminu. W przypadku uczelni zagranicznych umiejętności projektowe i zainteresowania studenta są szczególnie wysoko oceniane. Pomagamy uczniom stworzyć ciekawe portfolio, dlatego też artyści Fundacji Atelier konsultują wybór prac do teczek i ułożenie ich w portfolio.