Kurs przygotowawczy na ASP Warszawa, ASP Łódź, ASP Kraków, ASP Poznań, ASP Gdańsk

KURS NA ASP WARSZAWA

Przygotowanie na ASP dla zdających na studia artystyczne w Polsce lub za granicą

Jeśli planujesz zdawać egzaminy na ASP potrzebny Ci profesjonalny kurs przygotowawczy na ASP Warszawa lub w innym mieście w Polsce lub za granicą.

W Fundacji Atelier wiemy, że egzaminy wstępne na ASP są zróżnicowane i wymagają odmiennych umiejętności na różnych wydziałach. Na Wydziale Architektury Wnętrz lub Wzornictwa Przemysłowego zadania egzaminacyjne z projektowania są inne niż na Wydziałach Grafiki, Malarstwa, Rzeźby czy Sztuki Mediów. Na każdy wydział Akademii Sztuk Pięknych oferujemy naszym uczniom zestaw zajęć dostosowanych do egzaminu na wybrany kierunek studiów ASP.

Kurs przygotowawczy na ASP WARSZAWA, dziewczyna tworzy projekty przestrzenne do teczki na Wydział Architektury Wnętrz

Przygotowanie na Wydział Architektury Wnętrz

Dziewczyna uczy się malować martwą naturę

Kurs na Wydział Malarstwa

Nauka rzeźbiarstwa. Dziewczyna rzeźbi przedmiot w glinie

Przygotowanie na Wydział Rzeźby

Kurs przygotowawczy na różne wydziały ASP Warszawa ma punkty wspólne. Obejmuje: kurs rysunku, naukę malarstwa oraz przedmioty projektowe. Najczęściej są to zajęcia z kompozycji, jednak na scenografię oferujemy warsztaty scenograficzne, a na projektowanie ubioru – fashion design. Opisy różnych rodzajów przygotowania znajdują się niżej.

Planujesz zdawać na studia na ASP za granicą? Weź pod uwagę, że wymagania dotyczące portfolio kandydatów na kierunki artystyczne są inne od wymagań polskich uczelni. Mamy doświadczenie w przygotowaniu uczniów do studiów za granicą, ponieważ wielu uczniów zdało egzamin na studia w Amsterdamie, Eidhoven, Londynie. Młodzież do studiów na ASP przygotowujemy od 1991 roku. W gronie naszych absolwentówuznani twórcy, artyści i projektanci, a nawet wykładowcy ASP.

Nauka rysunku obejmuje rysunkowe studium postaci w różnych technikach rysunkowych.Nauka malarstwa opiera się na tradycyjnym, akademickim ćwiczeniu – malarskim studium martwej natury. Najtrudniejszą częścią egzaminu na ASP jest egzamin z projektowania. Do tej części egzaminu przygotowują zajęcia z kompozycji. Wielu uczniom sprawia trudność myślenie abstrakcyjne.

Kompozycja (podstawy projektowania) to zajęcia, na których uczymy :

  • stosowania różnorodnych zasad kompozycji,
  • rozwiązywania problemów plastycznych językiem wizualnym,
  • projektowania ciekawych układów kompozycyjnych na płaszczyźnie i w przestrzeni,
  • ustnej obrony swoich projektów, jak podczas autoprezentacji, ostatniego etapu egzaminu na ASP.

Na każdy wydział ASP mamy przygotowane inne zadania kompozycyjne rozwiązujące różne problemy plastyczne. Uczniowie realizują odmienne zadania kompozycyjne w zależności od tego, na jaki wydział ASP planują zdawać egzamin. Kursy przygotowawcze na ASP na wydziały: projektowanie ubioru, scenografii, sztuki mediów lub animacji obejmują rysunek i malarstwo oraz projektowanie. Na zajęciach z fashion design artystka uczy projektowania kolekcji ubrań. Na zajęciach ze scenografii uczniowie tworzą makiety scenograficzne do wybranych sztuk teatralnych. Kurs na sztukę mediów obejmuje naukę projektowania kompozycji przestrzennych z wykorzystaniem fotografii. W ramach przygotowania do egzaminów na animację artysta-animator uczy tworzenia filmów animowanych.

Prace projektowe są częścią portfolio / teczki na ASP i często podnoszą jej ocenę w pierwszym etapie egzaminu. W przypadku uczelni zagranicznych umiejętności projektowe i zainteresowania studenta są oceniane wyżej. Pomagamy uczniom stworzyć ciekawe portfolio, dlatego też artyści Fundacji Atelier konsultują wybór prac do teczek i zakomponowanie portfolio.