O ATELIER

Dziewczyna maluje duży obraz w pracowni Fundacji Atelier.

O NAS, FUNDACJI ATELIER

Fundacja Atelier została założona w 1991 roku przez Teresę Starzec i Andrzeja Bielawskiego. Celem Atelier jest prowadzenie edukacji i wspieranie twórczości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Tworzymy środowisko artystyczne, umożliwiamy aktywne uczestnictwo w sztuce na każdym etapie życia. Organizujemy naukę rysunku, malarstwa, kompozycji i rzeźby, wykłady z historii sztuki, wystawy, warsztaty i plenery

MISJA FUNDACJI ATELIER

Kształtujemy postawy otwartości i zaangażowania we wspólne działania. W Fundacji Atelier spotkasz ludzi w różnym wieku i różnych profesji, których łączą zainteresowania i wrażliwość artystycznaNasi absolwenci są aktywnie działającymi artystami: malarzami, rzeźbiarzami, grafikami, fotografikami, filmowcami, scenografami, animatorami. Pracują twórczo zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zwracamy uwagę na znaczenie edukacji artystycznej:

  • w wychowaniu dzieci i młodzieży,
  • rolę artystów w społeczeństwie,
  • znaczenie kultury w życiu społecznym i w rozwoju Warszawy.

Jesteśmy organizacją pozarządową non-profit działająca w sferze edukacji twórczej. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Wszystkie wpłaty za zajęcia są przeznaczone na działalność statutową fundacji, między innymi fundujemy stypendia artystyczne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE FUNDACJI ATELIER

Współtworzymy długofalową politykę kulturalną miasta. Nasz program SZTUKA W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ – PODAJ DALEJ (realizowany od 2005 roku) jest platformą wymiany między uznanymi artystami i organizatorami życia kulturalnego a młodym pokoleniem. Organizujemy publiczne dyskusje poświęcone pracy artystów z różnych dziedzin i ich społecznemu oddziaływaniu. Chcemy zainteresować media pytaniem – dlaczego społeczeństwo potrzebuje artystów?

Organizujemy liczne projekty adresowane do nauczycieli, które prowadzimy w formie warsztatów. Prezentujemy na nich jak rozwijać dziecięcy zmysł obserwacji i twórczą ciekawość oraz jak w najbliższym otoczeniu znajdować tematy do działań artystycznych i integracyjnych.

Szkolimy wolontariuszy do twórczej pracy z dziećmi, animatorów kultury i studentów w ramach praktyk studenckich. Kształcimy kadry kultury organizując praktyki dla studentów kierunków artystycznych i kulturalnych. Od wielu lat bierzemy udział w programie stażowym Narodowego Centrum Kultury.

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z wieloma organizacjami, jednostkami oświatowymi, instytucjami i firmami. Włączamy się w organizację kampanii społecznych m.in. prowadząc warsztaty artystyczne w przestrzeni miasta. Braliśmy udział w wielu akcjach charytatywnych. Organizowaliśmy warsztaty na rzecz dzieci z chorobą Turnera. Uczestniczyliśmy w kampanii „Przełam przemoc” organizowanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

SEKCJA

Fundacja Atelier była wydawcą magazynu artystycznego SEKCJA, który był redagowany przez młodych krytyków i historyków sztuki, absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. W SEKCJI ukazywały się recenzje wystaw, prezentacje młodych twórców, eseje i wypowiedzi polemiczne.

O KAMIENICY ARTYSTYCZNEJ FOKSAL 11

W 2005 roku Teresa Starzec zainicjowała powstanie KAMIENICY ARTYSTYCZNEJ FOKSAL 11. Uważamy, że kultura tworzy przestrzeń integrującą ludzi, nadającą sens życiu jednostek i zbiorowości. Kultura wzmacnia poczucie więzi i zakorzenienia, rozwija tradycyjne wartości i normy. Razem z naszymi sąsiadami i partnerami tworzymy żywe, interdyscyplinarne centrum kulturalne w kamienicy przy ul. Foksal 11.

Kamienicę Artystyczną Foksal 11 tworzą:

Organizujemy wystawy i spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe, teatralne i koncerty, prowadzimy działalność wydawniczą i szeroki program edukacji kulturalnej. Dzięki wsparciu władz Warszawy KAMIENICA ARTYSTYCZNA FOKSAL 11 ma możliwość prężnie się rozwijać i jest jednym z ogniw łańcucha instytucji artystycznych Traktu Królewskiego.

Działania edukacyjne Fundacji Atelier i sąsiadów z KAMIENICY ARTYSTYCZNEJ FOKSAL 11 zwiększają liczbę odbiorców kultury w Warszawie. Aktywnie przyczyniamy się do poszerzania grupy odbiorców takich instytucji jak Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Narodowe, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Bliskość Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina sprawia, że wśród naszych uczniów jest wielu studentów. Dostrzegamy wielki potencjał kulturalny Kamienicy Artystycznej, dlatego też zachęcamy do rozwijania działań o inne inicjatywy artystyczne i współpracę z artystami, różnymi instytucjami kultury.