OPINIE O ATELIER

O NAS, FUNDACJI ATELIER

Fundacja Atelier została założona w 1991 roku przez Teresę Starzec i Andrzeja Bielawskiego. Celem Atelier jest prowadzenie edukacji i wspieranie twórczości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Tworzymy środowisko umożliwiające aktywne uczestnictwo w sztuce na każdym etapie życia. Jesteśmy organizacją pozarządową non-profit, to znaczy, że nie prowadzimy działalności gospodarczej. Wszystkie wpłaty za zajęcia są przeznaczone na działalność statutową fundacji, w tym na stypendia artystyczne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

Organizujemy naukę rysunku, malarstwa, kompozycji i rzeźby, wykłady z historii sztuki, wystawy, warsztaty i plenery

NASZA MISJA

Kształtujemy postawy otwartości i zaangażowania we wspólne działania. W Fundacji Atelier spotkasz ludzi w różnym wieku i różnych profesji, których łączą zainteresowania i wrażliwość artystyczna. Nasi absolwenci są aktywnie działającymi malarzami, rzeźbiarzami, grafikami, fotografikami, filmowcami, scenografami, animatorami, działającymi zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zwracamy uwagę na znaczenie edukacji artystycznej:

  • w wychowaniu dzieci i młodzieży,
  • rolę artystów w społeczeństwie,
  • znaczenie kultury w życiu społecznym i w rozwoju miasta.

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE

Współtworzymy długofalową politykę kulturalną miasta. Nasz program SZTUKA W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ – PODAJ DALEJ (realizowany od 2005 roku) jest platformą wymiany między uznanymi artystami i organizatorami życia kulturalnego a młodym pokoleniem. Organizujemy publiczne dyskusje poświęcone pracy artystów z różnych dziedzin i ich społecznemu oddziaływaniu. Chcemy zainteresować media pytaniem – dlaczego społeczeństwo potrzebuje artystów?

Organizujemy liczne projekty adresowane do nauczycieli, które prowadzimy w formie warsztatów. Prezentujemy na nich jak rozwijać dziecięcy zmysł obserwacji i twórczą ciekawość oraz jak w najbliższym otoczeniu znajdować tematy do działań artystycznych i integracyjnych.

Szkolimy wolontariuszy do twórczej pracy z dziećmi, animatorów kultury i studentów w ramach praktyk studenckich. Od wielu lat zgłaszamy się do programu stażowego Narodowego Centrum Kultury „Praktykuj w kulturze”.

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z wieloma organizacjami, jednostkami oświatowymi, instytucjami i firmami. Włączamy się w organizację kampanii społecznych m.in. prowadząc warsztaty artystyczne w przestrzeni miasta, które mają wymiar charytatywny (np. na rzecz dzieci z chorobą Turnera) lub są częścią kampanii edukacyjnej (np. „Przełam przemoc” organizowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn).

SEKCJA

Fundacja Atelier była wydawcą magazynu artystycznego SEKCJA, który był redagowany przez młodych krytyków i historyków sztuki, absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. W SEKCJI ukazywały się recenzje wystaw, prezentacje młodych twórców, eseje i wypowiedzi polemiczne.

O KAMIENICY ARTYSTYCZNEJ FOKSAL 11

Zainicjowaliśmy powstanie KAMIENICY ARTYSTYCZNEJ FOKSAL 11, gdyż uważamy, że kultura tworzy przestrzeń integrującą ludzi, nadającą sens życiu jednostek i zbiorowości, wzmacniającą poczucie więzi i zakorzenienia, wartości i norm. Razem z naszymi sąsiadami i partnerami tworzymy żywe, interdyscyplinarne centrum kulturalne w kamienicy przy ul. Foksal 11. Organizujemy wystawy i spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe, teatralne i koncerty, prowadzimy działalność wydawniczą i szeroki program edukacji kulturalnej. Dzięki wsparciu władz Warszawy KAMIENICA ARTYSTYCZNA FOKSAL 11 ma możliwość prężnie się rozwijać i jest jednym z ogniw łańcucha instytucji artystycznych Traktu Królewskiego.

Działania edukacyjne Fundacji Atelier i sąsiadów z KAMIENICY ARTYSTYCZNEJ FOKSAL 11 przyczyniają się do poszerzania grupy odbiorców takich instytucji jak Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Narodowe, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Bliskość Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina sprawia, że wśród naszych uczniów jest wielu studentów. Dostrzegamy wielki potencjał kulturalny Kamienicy Artystycznej, dlatego też zachęcamy do rozwijania działań o inne inicjatywy artystyczne i współpracę z artystami, różnymi instytucjami.