W Fundacji Atelier tworzymy dzieciom wspaniałe warunki do rozwoju naturalnej, twórczej aktywności – poprzez radość działania, tworzenia i poznania.

Różnorodne zajęcia plastyczne dla dzieci są podstawą programu edukacji twórczej dzieci w Fundacji Atelier.

Dzieci na zajęciach rozwijają :

  • wyobraźnię i kreatywność,
  • uważną obserwację otoczenia – są uważniejsze i bardziej skupione,
  • wrażliwość na kolory i formy – widzą więcej szczegółów i barw,
  • myślenie przestrzenne,
  • otwartość i szczerość wypowiedzi – wyrażają własne emocje,
  • doświadczenie pracy z różnorodnymi materiałami i narzędziami, a wszystko to w oparciu
  • o pobudzające wyobraźnię tematy zajęć, które inspirują dzieci do własnych kreatywnych
    rozwiązań i interpretacji.

Z każdym uczniem pracujemy indywidualnie, chociaż zajęcia odbywają się w kameralnych
grupach wiekowych.