Teresa Starzec (ur. 1952) – uprawia malarstwo i drzeworyt. Absolwentka ASP w Krakowie (malarstwo i grafika warsztatowa) i studium pedagogicznego.
www.teresastarzec.pl

Więcej

Andrzej Bielawski (ur. 1949) – malarz, grafik, absolwent ASP w Warszawie, w latach 80-tych pedagog na ASP.

Więcej

 

 


Serdecznie dziękujemy uczniom Warszawskiej Szkoły Reklamy: Elwirze Bocheńskiej, Kamilowi Łupińskiemu, Dominikowi Litwiniakowi, Wojciechowi Olkowskiemu, Piotrowi Ragusowi za zrealizowanie filmu o Fundacji Atelier. Zapraszamy Was do jego zobaczenia.

Fundacja Atelier została założona w 1991 roku przez Teresę Starzec i Andrzeja Bielawskiego. Celem Fundacji jest prowadzenie edukacji i wspieranie twórczości artystycznej poprzez tworzenie środowiska umożliwiającego aktywne uczestnictwo w sztuce dzieci, młodzieży i dorosłych. Fundacja Atelier jest organizacją pozarządową non-profit. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Zajęcia są płatne. Wszystkie wpłaty są przeznaczone na działalność statutową fundacji, w tym na stypendia artystyczne.

Organizujemy naukę rysunku, malarstwa, kompozycji i rzeźby, wykłady z historii sztuki, wystawy, warsztaty i plenery. 

Kształtujemy postawy otwartości i zaangażowania we wspólne działania – Fundacja Atelier jest miejscem spotkań ludzi w różnym wieku i różnych profesji, których łączą zainteresowania i wrażliwość artystyczna. Nasi absolwenci to aktywnie działający malarze, rzeźbiarze, graficy, fotograficy, filmowcy, scenografowie, animatorzy, działający zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Nasze działania zwracają uwagę na znaczenie edukacji artystycznej w wychowaniu dzieci i młodzieży, rolę artystów w społeczeństwie i znaczenie kultury w życiu społecznym i w rozwoju miasta. Współpracujemy z innymi organizacjami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi i przedstawicielami mediów.

Współtworzymy długofalową politykę kulturalną miasta. Nasz program SZTUKA W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ – PODAJ DALEJ (realizowany od 2005 roku) poświęcony jest wymianie między uznanymi artystami i organizatorami życia kulturalnego a młodym pokoleniem. Organizujemy publiczne dyskusje poświęcone pracy artystów z różnych dziedzin i ich społecznemu oddziaływaniu. Chcemy zainteresować media pytaniem, dlaczego społeczeństwo potrzebuje artystów.

Program adresujemy również do nauczycieli. Prowadzimy warsztaty, podczas których pokazujemy jak rozwijać dziecięcy zmysł obserwacji i twórczą ciekawość, jak w najbliższym otoczeniu znajdować tematy do działań artystycznych i integracyjnych.

Szkolimy też wolontariuszy, młodych animatorów kultury i studentów. Współpracujemy z wieloma organizacjami realizując warsztaty artystyczne w przestrzeni miasta, które mają wymiar charytatywny (np. na rzecz dzieci z chorobą Turnera) i są częścią kampanii edukacyjnej (np. „Przełam przemoc” organizowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn).

Fundacja Atelier była wydawcą magazynu artystycznego SEKCJA, który był redagowany przez młodych krytyków i historyków sztuki, absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. W SEKCJI ukazywały się recenzje wystaw, prezentacje młodych twórców, eseje i wypowiedzi polemiczne.

Zainicjowaliśmy powstanie KAMIENICY ARTYSTYCZNEJ FOKSAL 11, gdyż uważamy, że kultura tworzy przestrzeń integrującą ludzi, nadającą sens życiu jednostek i zbiorowości, wzmacniającą poczucie więzi i zakorzenienia, wartości i norm. Razem z naszymi partnerami – innymi organizacjami pozarządowymi – tworzymy żywe, interdyscyplinarne centrum kulturalne w kamienicy przy ul. Foksal 11. Organizujemy tutaj wystawy i spotkania dyskusyjne, pokazy filmowe, teatralne i koncerty, prowadzimy działalność wydawniczą i szeroki program edukacji kulturalnej. Dzięki wsparciu władz Warszawy KAMIENICA ARTYSTYCZNA FOKSAL 11 ma możliwość prężnie się rozwijać i jest jednym z ogniw łańcucha instytucji artystycznych Traktu Królewskiego.

Działania edukacyjne Fundacji Atelier w ramach KAMIENICY ARTYSTYCZNEJ FOKSAL 11 mają także na celu przybliżyć działalność Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Narodowego, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Bliskość Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina sprawia, że wśród naszych adeptów jest wielu studentów. Dostrzegając wielki potencjał kulturalny tego miejsca proponujemy poszerzanie zakresu działań o inne inicjatywy artystyczne i współpracę między różnymi instytucjami.